Деньги в долг кто дает: как получить деньги без отказа, проверок, мошенничества, под расписку, на карту, онлайн

Деньги в долг онлайн ᐉ Взять деньги в долг срочно под проценты ➽ Credit Kasa

 • Вид кредиту:

  невідновлювальна кредитна лінія

 • Сума кредиту:

  від 600 до 20 000 грн

 • Строк кредиту:

  300 днів

 • Періодичність сплати процентів (базовий період):

  від 2 до 30 днів (визначається сторонами з урахуванням побажань клієнта)

 • Вид процентної ставки:

  фіксована

 • Стандартна процентна ставка:

  3%

 • Реальна річна процентна ставка при застосуванні Стандартної процентної ставки: 279 354%

 • Знижена процентна ставка:

  2,5%

 • Реальна річна процентна ставка при застосуванні Зниженої процентної ставки: 99 947%

 • Пільгова процентна ставка:

  0,01%

 • Реальна річна процентна ставка при застосуванні Пільгової процентної ставки: 4%

Умови отримання акційної та аналогічних за змістом пропозицій:

Можливість застосування Зниженої процентної ставки надається кредитодавцем кожному клієнту виключно
як знижка на користування кредитом та є заохоченням позичальника до сумлінного виконання умов договору про
відкриття кредитної лінії. Нарахування процентів за Зниженою процентною ставкою здійснюється
впродовж усього строку договору, за умови сплати позичальником своєчасно і у повному обсязі процентів за
користування кредитом.  

Можливість застосування Пільгової процентної ставки надається на весь строк кредиту або на перший
базовий період виключно як знижка на користування кредитом та є заохоченням клієнта спробувати скористатися
послугами кредитодавця. Пільгова процентна ставка може бути надана клієнту, який вперше отримує
кредит за умови, якщо клієнт відповідає відповідному набору критеріїв щодо його платоспроможності. Для
отримання інформації щодо можливості сплати процентів за Пільговою процентною ставкою клієнт має
подати заявку у відповідь на яку клієнту кредитодавцем буде надана оферта, в якій міститиметься розмір
запропонованої відсоткової ставки. Нарахування процентів за Пільговою процентною ставкою здійснюється
протягом періоду, на який вона була надана, за умови сплати позичальником своєчасно і у повному обсязі
процентів за користування кредитом.

Нарахування процентів за Стандартною процентною ставкою здійснюється якщо позичальнику не надано
можливості сплачувати проценти за кредитом за Пільговою процентною ставкою, а також, якщо
позичальник не скористався можливістю сплати процентів за кредитом за Пільговою процентною ставкою або
Зниженою процентною ставкою
.

 • Вік позичальника:

  від 18 до 75 років

 • Супровідні послуги:

  відсутні

Гіперпосилання на веб-сторінку, де розміщено умови договору: посилання

Гіперпосилання на веб-сторінку, де розміщено умови правил надання кредиту: посилання

Гіперпосилання на веб-сторінку, де розміщено паспорт споживчого кредиту: посилання

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, якщо сума кредиту не перевищує 6500
грн. :
за посиланням

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, якщо сума кредиту перевищує 6500
грн.:
за посиланням

Інформація, що надається споживачу згідно статей 12 та 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг»:
публічна інформація

Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва НБУ, на якій розміщено ДРФУ:

Сторінка офіційного Інтернет-представництва НБУ, на якій розміщено інструменти пошуку небанківських установ:
https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists

Сторінка офіційного Інтернет-представництва НБУ, на якій розміщено інструменти пошуку в Комплексній
інформаційній системі Національного банку України, які надають можливість пошуку інформації в Державному
реєстрі фінансових установ: https://kis. bank.gov.ua/

Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів: за посиланням

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а
також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів:
позичальник має
право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про відкриття кредитної лінії відмовитися від
договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір
відмовитися від договору позичальник повідомляє кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у
вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом
України «Про електронні документи та електронний документообіг») до закінчення наступного
строку: 14 календарних днів з дня укладення договору. Якщо позичальник подає повідомлення не
особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності
на вчинення таких дій. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про
відмову від договору позичальник зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим
договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за встановленою
договором ставкою. Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від
договору. Крім того, позичальник у будь-який момент (як до так і після 14 днів з моменту укладення
кредитного договору) має право достроково здійснити повне погашення кредиту та нарахованих за період його
використання відсотків. В такому випадку дія договору припиняється у зв’язку з його повним виконанням.

У випадку несанкціонованого доступу до особистого кабінету споживача або зміни інформації споживача в
особистому кабінеті
: наполегливо рекомендуємо невідкладно звернутись до кол-центру кредитодавця
за безкоштовним номером 0 800 20 02 21. Оператори кол-центру кредитодавця зроблять усе можливе, щоб вирішити
вказану ситуацію. 

Попередження


 1. Можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом
  або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи
  прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної
  ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов’язання за
  договором про споживчий кредит


  1. Відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору:

   • згідно п. 8.2. Договору: «У разі несвоєчасного повернення отриманого Кредиту
    Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю суму боргу з урахуванням
    встановленого індексу інфляції за весь час прострочення»;
   • згідно п.8.2. Договору (тимчасово не застосовується у зв’язку з дією карантинних
    обмежень, а також обмежень, запроваджених у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану) «У разі несвоєчасного повернення отриманого Кредиту Позичальник зобов’язаний
    сплатити Кредитодавцю 2 (два) проценти від неповерненої суми Кредиту за кожен день
    прострочення сплати в силу положень статті 625 Цивільного кодексу України»;»
   • згідно п.8.3. Договору: (тимчасово не застосовується у зв’язку з дією карантинних обмежень, а також обмежень, запроваджених у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану)
    «У разі не здійснення сплати процентів за користування Кредитом у визначені цим Договором
    терміни, Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю штраф у розмірі 10% (десяти відсотків)
    від суми Кредиту. Сукупна сума неустойки, нарахованої за порушення зобов’язань Позичальником
    на підставі цього пункту Договору, не може перевищувати половини Кредиту (50% суми Кредиту),
    одержаного Позичальником за цим Договором»;
   • згідно п.5.5 Договору: «У разі несплати Позичальником у повному обсязі відсотків за користування
    Кредитом не пізніше останнього дня першого Базового періоду за Пільговою процентною ставкою,
    нарахування процентів за користування Кредитом за перший Базовий період здійснюється за Стандартною
    процентною ставкою. Надалі нарахування відсотків за користування Кредитом здійснюється за Стандартною
    процентною ставкою до моменту повного погашення Позичальником заборгованості зі сплати процентів.
    З моменту повного погашення Позичальником заборгованості зі сплати процентів подальше нарахування
    процентів за користування Кредитом здійснюється за Зниженою процентною ставкою»;
   • згідно п.5.5 Договору: «У разі несплати Позичальником у повному обсязі відсотків за користування
    Кредитом не пізніше останнього дня будь-якого Базового періоду, з наступного дня подальше нарахування
    процентів за користування Кредитом здійснюється за Стандартною процентною ставкою до повного погашення
    Позичальником заборгованості зі сплати процентів (включаючи дату погашення заборгованості)».
   • згідно п.5.5 Договору: «У разі несплати Позичальником у повному обсязі відсотків за користування
    Кредитом не пізніше останнього дня будь-якого Базового періоду, з наступного дня подальше нарахування
    процентів за користування Кредитом здійснюється за Стандартною процентною ставкою до повного погашення
    Позичальником заборгованості зі сплати процентів (включаючи дату погашення заборгованості)».

  2. Право фінансової установи у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів
   за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання:

   • згідно п. 8.5 Договору: «У разі прострочення Позичальником сплати процентів за користування Кредитом
    на строк понад один календарний місяць, Кредитодавець має право вимагати від Позичальника повернення
    Кредиту в повному обсязі та сплати процентів за весь строк фактичного користування Кредитом до
    настання дати закінчення Строку кредитування, визначеного п.4.8 даного Договору»;
   • згідно п. 8.6 Договору: «У разі прострочення Позичальником сплати процентів за користування Кредитом,
    Кредитодавець має право розірвати цей Договір за своєї ініціативою, проінформувавши про це Позичальника
    письмово за 30 календарних днів».
  3. Унесення інформації до кредитного бюро, формування негативної кредитної історії, що може враховуватися
   фінансовою установою під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.
 2. Кредитодавцю законодавством України забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів
  чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання
  споживчого кредиту.
 3. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач
  має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.
 4. Кредитодавець згідно законодавства України має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів
  про споживчий кредит тільки за згодою сторін.
 5. Споживач має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів
  комунікації, а саме шляхом направлення відповідного звернення на адресу електронної пошти Кредитодавця.
 6. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного
  споживачем способу сплати. Кредитодавець не вимагає від клієнтів здійснення будь-яких додаткових оплат при
  внесенні позичальником платежів за кредитним договором не залежно від обраного способу погашення заборгованості,
  разом з тим, оплату комісій за здійснення платежу можуть передбачати банки, компанії та організації, через яких
  позичальник здійснює платіж/переказ коштів.
 7. Ініціювання споживачем в односторонньому порядку продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого
  кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит є
  неможливим. Продовження строку кредитування/строку дії договору/строку погашення споживчого кредиту в односторонньому
  порядку споживачем (позичальником) або кредитодавцем не допускається.

Депозит в банке — деньги в долг или на хранении? – Новости – Научно-образовательный портал IQ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Банковские вклады — парадоксальная экономическая ситуация. Если клиент даёт деньги в долг банку, то не может их забрать ранее оговорённого срока. А если оставляет словно в «камере хранения», то должен заплатить банку за услугу, но может легко вернуть сумму в любой момент. Однако в реальности мы не наблюдаем ни того, ни другого, а вот почему — объясняет доцент факультета экономических наук и старший научный сотрудник Международного центра анализа и выбора решений НИУ ВШЭ Генрих Пеникас в двадцать втором выпуске рубрики «Экономист на диване».

Генрих Пеникас,

доцент факультета экономических наук,

старший научный сотрудник

Международной научно-учебной лаборатории

анализа и выбора решений НИУ ВШЭ

Достаньте пластиковую карту любимого банка. Уверен, у вас есть и вклад в этом банке. Если нет, то, наверное, или был, или планируете открыть. А теперь ответьте на вопрос: «Средства на этом депозите — ваши сбережения или деньги, взятые банком у вас в долг?». Если бы это была лекция, то я бы предложил немного подумать над этим вопросом…

Подумали? Что-то мне подсказывает — большинство скажет, что это ваши сбережения, верно? Скажу даже иначе — это хранение ваших денег, так? Тогда вспомните камеру хранения на вокзалах. Не возникает вопроса, почему за камеру хранения или за сейфовую ячейку платите вы, а по вкладу платят вам?

А! Ну тогда — это деньги, одолженные банку! Возможно, именно так вы сразу скорректируете ответ. Хорошо! А вы брали когда-нибудь машину в аренду или пользовались каршерингом? Теперь представьте ситуацию, что вы арендовали машину. Собрались отъезжать, но к вам подбегает кто-то из службы аренды и требует вернуть машину обратно. Дескать, очень понадобилась.

Если у вас не самое радушное расположение духа и нет свободного времени, то вы обратите внимание этого человека на тот факт, что по договору машина арендована начиная с сегодняшнего числа и до какой-то будущей даты. Вот после неё и вернёте.

Согласны? А что же в банке? Там вы можете прийти и потребовать возвратить вклад. Да, депозит на крупную сумму банк может не сразу выдать наличными. Но в мобильном приложении любой вклад легко закрыть за несколько секунд. Хотя и с потерей накопленных процентов, но ими мы пока пренебрежем.

Что же получается? С одной стороны, банковский вклад — это вроде бы хранение денег, но платят по нему как за долг. Однако этот долг можно прекратить в любой момент, — словно забрать сумку из камеры хранения. Как же так получается?

В одном из прошлых сюжетов было упоминание институциональной экономики. Один из первейших институтов рыночной экономики — частная собственность. При операции хранения право собственности всегда остаётся за вами, а при аренде — оно на время переходит к арендатору. Но вот банковский вклад не вписывается ни в одну из двух категорий. Как отмечает испанский экономист Хесус Уэрта де Сото, именно поэтому банковский вклад и обозначили как отдельную операцию в гражданских кодексах многих стран. Иначе вышел бы, мягко говоря, конфуз.

Проблема здесь такая: если клиент воспринимает вклад как договор хранения, то ничего не мешает ему прийти в любой момент и потребовать вернуть деньги. Однако банк при этом откажет. Он же считает, что взял в долг, а значит прав в своих действиях. В этом случае клиент не сможет заставить банк заплатить штраф за невозврат, поскольку долг не возвращают до конца установленного в договоре срока (вспоминаете параллели с деятельностью клана Медичи?). Для решения противоречия стороны любого соглашения по закону должны одинаково воспринимать договор. Для этого и назвали такую операцию не хранением, и не долгом, — но банковским вкладом.

А за объяснение того, как от появления в гражданских кодексах понятия «банковский вклад» появляются экономические циклы, в 1974 году дали Нобелевскую премию по экономике Фридриху фон Хайеку. Подробнее об этом я расскажу в отдельном сюжете!
IQ

Также читайте

Автор текста:

Пеникас Генрих Иозович,

26 июля, 2021 г.

Все материалы автора

Экономика

Авторская колонка

Экономист на диване


Персональные онлайн-кредиты + Банковское обслуживание с полным спектром услуг в LendingClub

Персональные кредиты

Авторефинансирование

Банковское дело

Получите до 40 000 долларов США всего за несколько кликов

С возможностью выбора суммы кредита до 40 000 долларов США, LendingC предлагает фиксированные ставки и ежемесячный план погашения, чтобы соответствовать вашему бюджету. Мы понимаем важность быстрого получения необходимых вам денег и работаем над тем, чтобы средства были выплачены вам быстро.*

Узнать больше

Рефинансируйте и уезжайте со сбережениями

Положите больше денег обратно в свой карман, рефинансировав автокредит в LendingClub. При рефинансировании автокредита LendingClub не взимается комиссия за выдачу или штраф за досрочное погашение, и проверка вашей ставки не повлияет на ваш кредитный рейтинг.

Узнать больше

Простое ежедневное банковское обслуживание, созданное вокруг вас

LendingClub предлагает полный набор отмеченных наградами продуктов для проверки и сбережения с преимуществами, предназначенными для достижения ваших финансовых целей. Будь то наш чековый счет с возвратом наличных или наши высокодоходные сберегательные счета и депозитные счета с конкурентоспособными ставками, у нас есть подходящие продукты, которые помогут вам максимально эффективно использовать свои деньги.

Узнать больше

Проверить свою ставку

Узнать больше

Вопросы? У нас есть ответы

LendingClub — это крупнейший рынок кредитования в Америке, который связывает заемщиков с инвесторами с 2007 года. Наша платформа LC TM Marketplace помогла более чем 4 миллионам участников получить более 70 миллиардов долларов в виде личных займов, чтобы они могли экономить деньги, платить погасить задолженность и взять под контроль свое финансовое будущее. А поскольку у нас нет офисов, мы можем поддерживать низкие затраты и возвращать вам сэкономленные средства в виде выгодных процентных ставок. Узнайте больше о наших личных кредитных ставках.

Личный кредит — это деньги, предоставленные взаймы через финансовое учреждение, такое как банк или рынок онлайн-кредитования, которые можно использовать для погашения кредитных карт, консолидации долга или покрытия широкого круга расходов. Личные кредиты поставляются с фиксированными ежемесячными платежами в течение установленного периода времени.

Вместо кредитных лимитов, вводных ставок или возобновляемых остатков кредиты для физических лиц предоставляются с фиксированной ставкой и платежом, который вы выбираете заранее. Никакие дополнительные проценты не будут добавлены к вашему кредиту после того, как вы зафиксируете свою ставку, поэтому почти весь ваш ежемесячный платеж идет на быстрое уменьшение вашего баланса и погашение вашего долга. Узнайте больше о потребительских кредитах и ​​кредитных картах.

Проверка вашей ставки в LendingClub Bank абсолютно не влияет на ваш кредитный рейтинг, потому что мы используем мягкое кредитное вытягивание. Жесткий возврат кредита, который может повлиять на ваш счет, произойдет только в том случае, если вы продолжите пользоваться кредитом и ваши деньги будут отправлены. Хорошей новостью является то, что личный кредит также может положительно повлиять на ваш кредит в будущем, показывая историю своевременных платежей и уменьшая общий долг (пока вы не добавляете новый долг, например, увеличиваете остатки на кредитной карте). Узнайте больше о мягкой и жесткой проверке кредитоспособности.

Мошенники часто пытаются получить личную и/или финансовую информацию от потребителей, выдавая себя за сотрудников благотворительных организаций или финансовых компаний. Будьте осторожны при предоставлении личной или финансовой информации кому-либо, даже если они утверждают, что они из компании, с которой вы уже сотрудничаете. Узнайте о мошенничестве с предоплатой.

Посетите ресурсный центр

А как насчет государственного долга?

Этот раздел взят из приложения к нашей книге «Модернизация денег».

Что такое государственный долг?

Правительство имеет три основных источника доходов:

 • Налоги и сборы – такие как подоходный налог, национальное страхование, налог на добавленную стоимость (НДС), налоги на алкоголь, топливо, авиабилеты и так далее.
 • Заимствование – в основном достигается за счет выпуска облигаций.
 • Создание денег – доход от этого источника ничтожен при существующей денежной системе.

Если правительство тратит больше, чем собирает в виде налогов, разница называется «дефицитом». Если он собирает больше налогов, чем тратит, эта разница называется «излишком». Излишки были относительно редки в Великобритании в последние десятилетия, поскольку правительство, как правило, имеет дефицит, тратя больше, чем собирает в виде налогов и заимствований, чтобы компенсировать разницу. Эти дефициты увеличили непогашенную номинальную (т.е. без поправки на инфляцию) стоимость государственного долга (тогда как профицит уменьшил бы ее).

У кого правительство берет кредиты?

Вместо того, чтобы брать кредиты в банках, правительство обычно берет кредиты у «рынка» — в основном у пенсионных фондов и страховых компаний. Эти компании ссужают деньги правительству, покупая облигации, которые правительство выпускает для этой цели. Многие компании предпочитают вкладывать деньги в государственные облигации из-за отсутствия связанного с этим риска: правительство Великобритании никогда не нарушало свои долговые обязательства и вряд ли будет в будущем, в первую очередь потому, что оно может собирать деньги с населения через налогообложение. Рынок государственного долга также имеет тенденцию быть стабильным и ликвидным и предлагает процентную ставку, превышающую ту, которая доступна по другим безрисковым инвестициям (например, наличным деньгам).

Создают ли государственные займы новые деньги?

В большинстве случаев процесс государственного заимствования не создает новых денег. В то время как большинство частных лиц и предприятий принимают банковские депозиты в качестве оплаты, правительство Великобритании этого не делает; они требуют, чтобы покупатели новых облигаций «урегулировали» сделку, переведя резервы центрального банка (см. «Три типа денег») на государственный счет в Банке Англии. Это означает, что новые деньги не создаются в процессе государственного заимствования.

Например, предположим, что пенсионный фонд имеет счет в MegaBank и хочет купить государственные облигации на 1 миллион фунтов стерлингов. Фонд просит MegaBank, который является одним из ведущих маркет-мейкеров (банк, уполномоченный напрямую вести дела с правительством при покупке новых облигаций), купить новые государственные облигации на сумму 1 миллион фунтов стерлингов. MegaBank уменьшает счет пенсионного фонда на 1 миллион фунтов стерлингов, а затем покупает облигации от имени пенсионного фонда. Чтобы урегулировать свою сделку с правительством, он переводит 1 миллион фунтов стерлингов из резервов на счет правительства в Банке Англии. Баланс счета MegaBank в Банке Англии уменьшится на 1 миллион фунтов стерлингов. Правительство теперь имеет 1 миллион фунтов стерлингов резервов центрального банка на своем счете в Банке Англии, которые могут быть использованы для осуществления платежей. Он занял деньги без создания каких-либо дополнительных депозитов.

Чтобы потратить деньги, теперь он может перевести резервы в Regal Bank, где у больницы NHS есть счет. Затем Regal Bank получит 1 миллион фунтов стерлингов из резервов центрального банка и сможет увеличить остаток на счете больницы на 1 миллион фунтов стерлингов.

Таким образом, в ходе довольно запутанного процесса созданные банком банковские депозиты на сумму 1 миллион фунтов стерлингов были отобраны у вкладчиков пенсионных фондов и переданы в больницу NHS. Никаких дополнительных денег создано не было; только ранее существовавшие месторождения были перемещены с одного места на другое. Поскольку большая часть государственных займов осуществляется таким образом, они не представляют собой монетарного стимула для экономики.

(Исключением из этого правила являются частные финансовые инициативы, когда правительство берет кредиты непосредственно у банков. В этом случае, пока правительство принимает банковские депозиты, а не требует платежа на свой счет в Банке Англии, тогда банки создавать деньги, которые правительство занимает через частные финансовые инициативы).

Можно ли уменьшить госдолг?

Долг в настоящее время выше (в номинальном выражении), чем когда-либо прежде. Пока правительство говорит о сокращении дефицита, реальность такова, что общий государственный долг будет продолжать расти. Даже если это остановит рост долга, налогоплательщики будут продолжать платить около 120 миллионов фунтов стерлингов в день в виде процентов по государственному долгу.

Очень маловероятно, что правительство сможет уменьшить долг в текущей системе. Чтобы понять, почему, подумайте, что должно произойти, чтобы долг был погашен. Во-первых, правительству нужно будет начать выплачивать годовые проценты по государственному долгу каждый год из налоговых поступлений, а не просто занимать деньги для его выплаты. Процентные платежи составили в 2012 году 43 миллиарда фунтов стерлингов, поэтому, если правительство хочет сократить долг, ему придется изыскать дополнительные 43 миллиарда фунтов стерлингов в виде налогов, что потребует, например, повышения НДС (налога с продаж) примерно до 30% (по сравнению с нынешним уровень 20%).

Кроме того, за пять лет до банковского кризиса правительство ежегодно тратило в среднем на 10,6% больше налогов, чем получало. Таким образом, даже после того, как проценты по государственному долгу в размере 43 млрд фунтов стерлингов будут выплачены, для ведения «сбалансированного бюджета» прямо сейчас потребуется собрать дополнительно 22 млрд фунтов стерлингов в виде налогов (чтобы покрыть дефицит в 10,6%) или сократить государственные услуги на 10,6%. 22 миллиарда — эквивалентно закрытию пятой части Национальной службы здравоохранения.

Пока что в этом примере правительство повысило НДС на 30% и сократило расходы на коммунальные услуги на 22 миллиарда фунтов стерлингов, но ему пока удалось только остановить рост долга. Чтобы действительно уменьшить долг, необходимо еще больше повысить налоги или еще больше сократить государственные расходы. Если правительство решит, что оно хочет выплачивать государственный долг в размере 30 миллиардов фунтов стерлингов каждый год, то ему потребуется собрать еще 30 миллиардов фунтов стерлингов в виде налогов: это эквивалентно удвоению муниципального налога. Даже на этом уровне для погашения государственного долга потребуется 30 лет, если предположить, что эти изменения не коснутся налоговых поступлений.

Конечно, повышение налогов на такие большие суммы может привести к рецессии и даже депрессии: предприятия переложат расходы, связанные с повышением налогов, на своих потребителей, а повышение цен, вероятно, снизит спрос на товары и услуги. Точно так же, столкнувшись с более высокими налогами, люди будут иметь более низкий уровень располагаемого дохода, и, независимо от роста цен, это отрицательно скажется на спросе. Оба фактора будут способствовать снижению продаж и, следовательно, снижению налогов с продаж, что вынудит правительство еще больше увеличить налоги, чтобы достичь своей цели по сокращению долга. Снижение спроса на товары и услуги также приведет к тому, что предприятия будут сокращать рабочие места, что приведет к снижению доходов правительства от налогов на занятость. Более высокий уровень безработицы также приведет к увеличению государственных расходов на пособия по безработице, которые придется финансировать за счет дополнительных займов, что опять же не позволит правительству достичь поставленных целей.

В качестве альтернативы правительство может сократить свои расходы. Тем не менее, это, вероятно, будет иметь такие же последствия, как и повышение налогов. Во время рецессии люди, как правило, сокращают свои расходы — если правительство одновременно сокращает свои расходы, результатом может стать катастрофическое падение спроса. Это, конечно, снижает объем производства и, следовательно, налоговые поступления. Действительно, в статье, посвященной восьми эпизодам бюджетной консолидации (т. е. сокращения государственных расходов), Чик и Петтифор (2010) обнаружили, что:

«Эмпирические данные полностью противоречат общепринятому мышлению. Бюджетная консолидация не улучшила состояние государственных финансов. Это верно для всех рассмотренных эпизодов, за исключением конца консолидации после Второй мировой войны, когда были предприняты действия для поддержки частного спроса параллельно с сокращением государственных расходов».

Как они отмечают, это противоречит общепринятому мышлению, согласно которому рецессии считаются, по крайней мере, в долгосрочной перспективе, самокорректирующимися. Предполагается, что в конечном итоге падение спроса приведет к снижению цен, после чего спрос увеличивается (поскольку падение цен увеличивает относительное богатство), что увеличивает спрос (эффект Пигу-Пантинкина). Однако, как обсуждалось в главе 9, когда деньги создаются с соответствующим долгом, падение цен приводит к увеличению реальной стоимости долга, таким образом, отрицательное влияние на реальную стоимость долга компенсирует положительное влияние на реальное богатство. . Таким образом, снижение расходов/увеличение налогов, вероятно, приведет к падению налоговых поступлений, что потребует еще большего увеличения налогов/сокращения расходов и так далее. На самом деле, в этой ситуации гораздо более вероятен сценарий дефляции долга, если население изначально имеет большую задолженность.

Желательно ли уменьшить госдолг?

На первый взгляд, погашение государственного долга может быть выгодным, поскольку более низкий государственный долг высвобождает государственные доходы для основных услуг. Утверждается, что высокий уровень государственного долга также может быть проблематичным в долгосрочной перспективе, потому что:

 • Государственные облигации конкурируют с инвестициями частного сектора за средства, поэтому государственные сектор платит за привлечение инвестиций.
 • Физические лица могут начать больше сберегать (и, следовательно, тратить меньше) в ожидании увеличения будущих налогов (для погашения долга). (Это известно как рикардианская эквивалентность).
 • Из-за возможного неблагоприятного воздействия на долгосрочные процентные ставки и обменный курс.

Существует также опасность того, что чрезмерный государственный долг может привести к кризису суверенного долга, как это наблюдается в Греции и других странах еврозоны. Однако для стран, сохраняющих контроль над своими валютами (т.е. имеющих центральные банки, способные печатать валюту, таких как Великобритания, США, Япония, но, что особенно важно, не для стран еврозоны), дефолт по долгу является лишь одним из двух вариантов. , так как страна могла просто печатать валюту, чтобы расплатиться с долгами. Конечно, если бы это печатание валюты вызвало значительную инфляцию, это уменьшило бы реальную стоимость долга и представляло бы собой форму скрытого дефолта, поскольку держателям долга не было бы выплачено в реальном выражении столько же, сколько они первоначально инвестировали. .

Тем не менее, важно также признать положительные эффекты, связанные с наличием хотя бы некоторого государственного долга:

 • Во-первых, как упоминалось ранее, долг дает частному сектору безопасный актив, в который он может инвестировать. Это укрепляет балансы частного сектора, повышая их устойчивость перед лицом спадов и негативных потрясений (поскольку цены на облигации не колеблются так сильно, как цены на акции).
 • Во-вторых, это обеспечивает определенную степень уверенности для институциональных инвесторов, стремящихся к долгосрочной доходности (таких как пенсионные фонды со старшими бенефициарами, которым требуется гарантия прироста капитала).
 • В-третьих, это позволяет частному сектору (за исключением правительства) в совокупности поддерживать положительный баланс богатства (см., например, Godley and Lavoie (2012)).
 • В-четвертых, ошибочно думать о государственном долге так же, как мы думаем о частных долгах. Основными держателями государственного долга являются британские инвесторы: в основном пенсионные фонды и страховые компании. Таким образом, во многих смыслах это долг, который мы должны самим себе (хотя это долг нынешних налогоплательщиков нынешним держателям долга, что может привести к передаче богатства из поколения в поколение). При этом примерно 40% государственного долга принадлежит иностранным инвесторам (также пенсионным фондам и страховым компаниям).

Кроме того, важно помнить, что номинальная стоимость долга на самом деле не важна; важным показателем является уровень долга (и срок его погашения) по отношению к платежеспособности экономики. Например, человек без дохода и активов может считать долг в 10 000 фунтов стерлингов невозможным для погашения, однако человек, который зарабатывает 1 миллион фунтов стерлингов в год, сочтет тот же долг незначительной суммой. Вообще говоря, «доход» нации может быть представлен ВВП (валовой внутренний продукт). На приведенной ниже диаграмме показан государственный долг в процентах от ВВП Великобритании:

Это приводит к контексту комментариев, сделанных ранее о том, что правительство никогда не выплачивает свой долг. Вместо того, чтобы погасить долг путем фактического уменьшения его номинальной стоимости, долг имеет тенденцию со временем уменьшаться с точки зрения его бремени. Вместо уменьшения номинальной суммы долга увеличивается доходоспособность экономики (ВВП).

Неудивительно, что отношение государственного долга к ВВП имеет тенденцию резко возрастать во время войн, таких как Первая мировая война (от 650 млн фунтов стерлингов в 1914 до 7,4 млрд фунтов стерлингов в 1919 году) и Второй мировой войны (с 7,1 млрд фунтов стерлингов в 1939 году до 24,7 млрд фунтов стерлингов в 1949 году). Он также значительно вырос в 2008 году, когда налоговые поступления резко упали из-за рецессии, а расходы (например, на пособия по безработице) увеличились. (Займы для спасения банков не включены в основные показатели государственного долга.) Здесь уместно отметить, что, несмотря на финансовый кризис, государственный долг фактически находится на относительно низком уровне (хотя и на самом высоком уровне за всю историю в отсутствие Мировая война). Кроме того, нам должно быть ясно, что большая часть недавнего увеличения государственного долга произошла не из-за слишком больших расходов, а скорее в результате реакции правительства на финансовый кризис.

Это подводит нас к сути спора. Первая половина этой книги [Модернизация денег] в основном была посвящена влиянию банковского сектора на экономику и общество в целом. Было показано, что чрезмерное создание частного долга (то есть домохозяйства и бизнеса) является основной причиной циклов подъемов и спадов, финансовых кризисов, рецессий и т. д. Как видно из диаграммы ниже, уровень частного долга намного превышает уровень государственный долг, и как таковой он должен быть в центре усилий по сокращению долга:

Наряду с рассмотрением абсолютных значений следует также учитывать стоимость долга (т. е. процентную ставку по долгу). В этом контексте общая процентная ставка по государственному долгу в период с 2000 по 2012 год составляла около 5,6% годовых (Webb & Bardens, 2012). Напротив, процентная ставка по долгам домохозяйств колеблется от 6% и выше для ипотечных кредитов, вплоть до 17% по кредитным картам и до 29% по картам магазинов. В целом, средняя процентная ставка, несомненно, выше для домохозяйств, чем для правительства.