Перевести как на мтс: Переводы и платежи через МТС Деньги

mts — Перевод на русский — примеры иврит

Премиум

История

Избранное

Реклама

Скачать для Windows Это бесплатно

Загрузите наше бесплатное приложение

Реклама

Реклама

Нет объявлений с Премиум

Эти примеры могут содержать нецензурные слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова на основе вашего поиска.

МТС הלוואה בנקאי מקבלי לעתים קרובות מעוניינים איך לשלם את זמה בזמה בזןמ.

МТС Банковские получатели кредита часто интересуются, как погасить его вовремя.

כיצד להוסיף תנועה ל — МТС : תיאור של כל האפשרויות הזמינות לחיבור

Как добавить трафик на МТС : описание всех доступных вариантов подключения

באופן כזה, אתה יכול להעריך את העבודה של כמה МТС על חשבון אחד.

Таким образом, мы можем полностью проанализировать работу, например, нескольких МТС на одном торговом счете.

אבל לפני שאתה מתחבר לאינטרנט MTS לטלפון, יש צורך להכיר היכרות עם תוכניות תעריף שונות.

Но прежде чем подключить интернет телефон МТС , необходимо ознакомиться с разными тарифными планами.

אם אין הסכם על הידיים, הם יכולים להיות מוכרים באמצעות МТС איתתטרנטק.

При отсутствии договора на руках их можно узнать через МТС Интернет-банкинг.

יועץ מומחה היא מערכת סחר מכני ( МТС ) מקושרים עד חלקות מסוימות.

Советник представляет собой механическую торговую систему ( МТС ), привязанную к определенным участкам.

משתמשים פעילים שאינם רוצים לשלם יותר מדי, יכינם רוצים לשלם יותר מדי, יכול לבחור אפשר האפשרות ימי ביותר באינטרנט ללא הגבלה של מפעיל סלולרי МТС .

Активным пользователям, не желающим переплачивать, можно выбрать оператора сотовой связи МТС , наиболее подходящий вариант безлимитного интернета.

לאחר מכן, אנו מציעים לך רשימה של הזדמניות כי בנק MTS מספק ללקוחותיה עבור תשלום במועד של החוב.

Далее предлагаем вам список возможностей, которые МТС Банк обеспечивает своим клиентам своевременное погашение задолженности.

אז, היום נדבר איתך על איךחבר את МТС לאינטרנט לטלפון שלך.

Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, как подключить МТС интернет к телефону.

הוא הוסיף כי כל ציוד שנוקיה מספקת ל — МТС מכוסה במסגרת הסכמי אי-גייי.

Он добавил, что на любое оборудование, которое Nokia поставляет МТС , распространяются соглашения о неразглашении.

לפני שאתה משלם את ъем язаща לואה של בנק MTS , אתה צריך לגלות מה עמלות מחויבים על לא י onותר מדי

Перед тем, как оплатить кредит МТС Банк, необходимо узнать, какие комиссии взимаются, чтобы не переплачивать лишнее

ש: Ки: אם עדין אקבל את התעודה σמttyמ בהשלמת סדנת ъем ה תעודוד המוטבעת בהשלמת סדנת הדרכ всем או העדכון שנערכ Хорошо ד onדי MTS מורשים?

В Буду ли я по-прежнему получать тисненый сертификат по окончании обучения или семинара по обновлению, проводимого авторизованным MT ?

מעקב: MTs נדרשים לתרגל טאי צ’י באופן קבוע, לתת תמיכה לאנשים שכהש לאנשים שכהש לתת תמיכה לאנשים שכהש לתת תמיכה לאנשים שכהר

Продолжение: MT необходимы для регулярной практики тай-чи, оказания поддержки людям, которых вы обучили.

אם שכחת את משתמש המשתמש ема והסיסמה כדי להיכנס לשירות, תוכל לשחזר אותו בכל כספומט של בנק MTS

Если вы забыли логин и пароль для входа в сервис, то восстановить его можно в любом банкомате МТС Банк

אחרי הכל, ב — МТС אתה יכול לחבר את האינטרנט דרך הטלפון בשני חשבונות.

Ведь на МТС можно подключить интернет через телефон в два аккаунта.

בנוסף כספומטים וחנויות МТС , אתה יכול לשלם עבור הלוואה באינטרנט.

Помимо банкоматов и МТС магазинов, можно оплатить кредит в интернете.

למעשה, אם אתה חושב איך להתחברהטלפון באינטרנט על МТС , עדיף לתחהיפנא לפנא לפנא לפנולפנט לפנט על

На самом деле, если вы думаете, как подключить к телефону интернет на МТС , лучше не прибегать к этому сценарию.

חשוב ביותר כי МЦ יש את היכולות ואת התכונות המתאימות לתפקיד.

Жизненно важно, чтобы MT имели правильные способности и атрибуты для работы.

תוכל לבצע העברה באמצעות החשבון האישי שלך באינטרנט בנקאות עם שכר או כל אחר כרטיס חיוב שהונפק בבנק שכר או כל כרט כרטיס חיוב שהונפק בבנק MTS .

Вы сможете осуществить перевод через Личный кабинет в Интернет-банкинге с зарплатной или любой другой дебетовой карты, выпущенной в МТС Банк.

אחרי משבר אשראי עולמי ועוד כמה הפתעות ביקשה Киorזכינית MTS מהמדינה ללכת לקראתה בשורת נושאים.

После мирового кредитного кризиса и ряда других неожиданностей владелец франшизы МТС попросил заявить об уступках по ряду вопросов.

Возможно неприемлемый контент

Примеры используются только для того, чтобы помочь вам перевести искомое слово или выражение в различных контекстах. Они не отбираются и не проверяются нами и могут содержать неприемлемые термины или идеи. Пожалуйста, сообщайте о примерах, которые нужно отредактировать или не отображать. Грубые или разговорные переводы обычно выделены красным или оранжевым цветом.

Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше примеров
Это простой и бесплатный

регистр
Соединять

Ничего не найдено для этого значения.

Больше возможностей в нашем бесплатном приложении

Голос и фото перевод, офлайн функции, синонимы , спряжение , обучение игры

Результаты: 44. Точно: 44. Прошедшее время: 113 мс.

Документы

Корпоративные решения

Спряжение

Синонимы

Проверка грамматики

Помощь и о

Индекс слов: 1-300, 301-600, 601-900

Индекс выражений: 1-400, 401-800, 801-1200

Индекс фраз: 1-400, 401-800, 801-1200

ATLASLang0 MTS 1: Система машинного перевода с арабского текста на арабский язык жестов

ПОКАЗЫВАЕТСЯ 1–9 ИЗ 9 ССЫЛОК

Интеллектуальный перевод арабского текста на арабский язык жестов для облегчения общения глухих

 • A. Alfi, M. Basuony, S.M. Atawy
 • Информатика

 • 2014

Представлена ​​интеллектуальная система для перевода естественного арабского языка на арабский язык жестов на основе базы знаний и обработки изображений, помогающая слабослышащим для улучшения их связи со слуховым миром и приобретения новых понятий.

Система сурдоперевода для испанского языка

 • Рубен Сан-Сегундо-Эрнандес, Р. Барра-Чикоте, Х. Пардо
 • Информатика

  Речь Комм.

 • 2008

. вводится, что может значительно улучшить жизнь глухих, особенно в общении и доступе к информации.

Система перевода арабского языка жестов на мобильных устройствах

 • Д-р Сами М. Халавани
 • Информатика

 • 2008

Система перевода арабского языка жестов (ArSL-TS) Представлена ​​модель, работающая на мобильных устройствах, которая может значительно улучшить жизнь глухих, особенно в общении и доступ к информации.

SALMA: Стандартный морфологический анализ арабского языка

 • М. Савалха, Э. Этвелл, М. Абушария
 • Информатика, лингвистика

  2013 г. 1-я Международная конференция по связи, обработке сигналов и их приложениям (ICCSPA)

 • 2013 г.

В этом документе рассматривается SALMA-Tools (стандартный морфологический анализ арабского языка), набор стандартов, инструментов и ресурсов с открытым исходным кодом. которые расширяют возможности анализа структуры арабского слова, особенно морфологического анализа, для обработки корпусов арабских текстов различных доменов, форматов и жанров.

Система машинного перевода с английского на американский язык жестов

 • Ливэй Чжао, К. Шулер, Уильям Шулер, Кристиан Фоглер, Н. Бадлер, Марта Палмер
 • Информатика

  AMTA

 • 2000

Этот английский прототип системы перевода с бумаги на американский язык (ASL), принимая во внимание не только лингвистическую, но и визуальную и пространственную информацию, связанную со знаками ASL.