Що таке менеджмент: поняття та сутність. Необхідність управління організаціями. Реферат – Освіта.UA

Содержание

Що таке менеджмент-визначення, система, основи і методи + функції і види менеджменту в малому бізнесі

Здрастуйте! у цій статті ми розповімо про те, що таке менеджмент.

сьогодні ви дізнаєтеся:

 1. що таке менеджмент;
 2. що відноситься до менеджменту. Яка його роль на підприємстві, і для чого він потрібен управлінцям;
 3. які бувають види, функції, методи і завдання менеджменту;
 4. практичне застосування менеджменту в управлінні організації.

Що таке менеджмент

Слово “менеджмент” в перекладі з англійської мови означає “вміння керувати”,

менеджмент – це сукупність дій, заходів і методів управління людьми на підприємстві, спрямованих виключно для досягнення поставлених завдань.

Нескладно здогадатися, що поставленими цілями вважається – збільшення прибутку, підвищення конкурентоспроможності та інше. Успішне існування підприємства в сучасних ринкових умовах, говорить про те що його керівник повною мірою розуміє суть менеджменту.

поняття “менеджмент” включає в себе:

 • вміння керувати. Важливо намітити шлях розвитку компанії, розробити конкретні завдання, і знайти способи їх виконання;
 • контроль над виконанням завдань. Він може бути здійснений у вигляді призначення на посаду і наділенням певного кола обов’язків, мотивація і покарання співробітників за виконану роботу, напрямок їх дій, запит звітів про виконану роботу та інше;
 • вміння організувати і згуртувати колектив;
 • вміти правильно розподіляти і виявляти важливість як людських, так і матеріальних ресурсів;
 • постійне вивчення ринку і його прогнозування, вміння швидко приймати рішення, причому їх результатом повинні стати-мінімум витрат, максимум вигоди.

Важливо розуміти той факт, що успішний керівник в процесі своєї роботи завжди повинен приймати рішення виходячи з інтересів людських взаємин. Наприклад, якщо область його діяльності – продажу, то в першу чергу повинні бути враховані інтереси клієнта, а не компанії. Тільки побудова довірчих відносин допоможе і клієнту і компанії отримати максимум вигоди від спільної роботи.

Завдання менеджменту на підприємстві

менеджмент має певні завдання. До них відносяться:

 • прийняття рішень, які будуть спрямовані на збереження і розвиток фірми, і підтримку її конкурентоспроможності;
 • зарекомендувати підприємство на ринку в якості успішного партнера, прагнути до лідерства, освоєння нових напрямків розвитку;
 • пошук нових шляхів і способів для розвитку організації;
 • постійна робота з персоналом, спрямована на стимулювання їх роботи шляхом усіляких заохочень;
 • проводити постійний аналіз потреб підприємства, налагодити безперебійне забезпечення всім необхідним;
 • досягати певного рівня прибутку. Зуміти залишатися на досягнутих позиціях, і застосовувати заходи для поліпшення результату;
 • розрахувати ризики, долати виниклі труднощі без заподіяння шкоди як підприємству, так і персоналу;
 • 6. Проводити щоденний аналіз виконаної роботи, здійснення контролю та постановка додаткових завдань як для зміцнення досягнутого, так і для виходу на новий рівень розвитку.

до головних принципів менеджменту відносяться:

 • поділ обов’язків . Кожне підприємство має певні відділи, які виконують властиві їм завдання. Наприклад, юридичний відділ займається вирішенням правових питань, в той час як фінансовий відповідає за грошові кошти. Кожна з таких ланок має коло обов’язків і свою спеціалізацію, але їх робота спрямована на досягнення однієї мети. Правильний поділ праці дозволить вирішити максимум завдань;
 • незважаючи на те що на підприємстві існує величезна кількість відділів, вказівки по роботі повинні виходити від одного керівника . Плутанина в вказівках начальників може істотно знизити продуктивність праці;
 • дотримання регламенту підприємства . Успіх на підприємстві залежить від дисципліни і порядку. Кожен службовець зобов’язаний знати і строго дотримуватися посадової інструкції. Не спізнюватися на роботу, перебувати на робочому місці. Матеріальні цінності підприємства також повинні зберігатися строго за регламентом. Завдання керівника в цьому напрямку-здійснення контролю над виконанням обов’язків. Провинилися повинні бути покарані, а ті, що відзначилися заохочені;
 • вміння правильно розподілити і наділити необхідними повноваженнями співробітників . Відповідальність за виконану роботу лежить безпосередньо на керівника, а також на тих, кому були доручені завдання;
 • справедливість . Важливо приймати рішення з точки зору справедливості. Особливо цей фактор повинен враховуватися при визначенні покарання або заохочення. Якщо дії керівника будуть справедливими, то це дозволить працівникам більше довіряти як начальству, так і компанії;
 • важливо показувати приклад персоналу . Наприклад, інтереси колективу повинні стояти вище особистих;
 • необхідно завжди пам’ятати той факт, що віддана і сумлінна робота на благо підприємства повинна бути винагороджена ;
 • підтримка ініціативи . Вміння вислухати пропозицію працівника, допоможе підприємству знайти нові рішення;
 • вміння підтримати корпоративний дух . Створення дружного колективу, шляхом спільного проведення часу, проведенням свят, дозволить полегшити роботу підприємства, а також позбавить від плинності кадрів.

Функції менеджменту

Для того щоб повною мірою зрозуміти всю важливість володіння мистецтвом управління підприємством, досить детально вивчити функції менеджменту.

до них відносяться:

 • націленість на результат . Досягти максимальної вигоди в процесі діяльності підприємства дозволить правильна постановка завдань. Саме цей спосіб дозволить вибрати стратегію розвитку і орієнтувати діяльність працівників. Процес досягнення поставлених цілей допоможе керівнику сформувати корпоративний дух.
 • планування . Кожне підприємство має свої цілі. Для того щоб їх досягти керівнику необхідно визначити коло потрібних ресурсів. В якості них можуть виступати як матеріальні витрати, так і наявність працівників, що володіють певними знаннями. Мета функції планування полягає в тому, щоб завчасно подбати про наявність всього необхідного. До цієї ж функції можна віднести розробку способів для досягнення найкращого результату. Наприклад, для збільшення кількості продажів, керівнику потрібно визначити яким способом цього досягти. Очевидно, що його рішенням стане випуск рекламної продукції та проведення маркетингових заходів. Ці кроки хоча і вважаються результативними, але вимагають певних грошових витрат, а також службовців, які будуть проводити промоакції.
 • організація діяльності.  до цієї функції відноситься розподіл завдань між працівниками. Управлінцю необхідно організувати діяльність таким чином, при якій незважаючи на те, що кожен із службовців виконує свою частину роботи, в цілому їх праця повинна вийти спільною. Також потрібно розробити критерії, за якими буде оцінюватися виконана робота.
 • контроль.  ця функція вважається однією з найголовніших. Продиктовано це тим, що тільки наявність постійного контролю зможе привести підприємство до наміченої мети. Контролю потребує будь-яка сфера діяльності на підприємстві. Будь то дотримання регламенту, поставка сировини або якість виконаних робіт і т.д. Керівнику необхідно постійно аналізувати ефективність праці працівників. Цей процес допоможе визначити які рішення були вірними, а які не принесли очікуваних результатів.
 • координація. ця функція є додатковою, хоча і не менш важлива ніж інші. Вона відповідає за узгодженість в роботі всіх складових ланок. Після того як робота поділена на відділи, необхідно зібрати всі ланки ланцюга в одне ціле. Незважаючи на те що на підприємстві існує безліч різних підрозділів, всі вони потребують тісного діалогу з керівником. Завдання успішного менеджера полягає в налагодженні такого процесу. Подібним шляхом виявляються всі похибки в роботі і усуваються наявні перешкоди своєчасно. Координація здійснюється шляхом зборів, нарад або складання планів.
 • заохочення співробітників або мотивація.  успішний менеджер знає, що якщо мотивувати роботу співробітників, в тому числі і матеріально, то це дозволить підвищити продуктивність праці. Робота службовця повинна бути заснована не тільки на особистих інтересах, а й в інтересах організації. Мотивувати колектив можна не тільки за допомогою грошових виплат, це можуть бути грамоти, нагороди, підтримка корпоративного духу та інше.

Методи менеджменту

виходячи з наявності функцій менеджменту можна виявити його основні методи:

 1. економічні . Методи, що відносяться до даної сфери, дозволяють компанії “вижити” в сучасних ринкових умовах, а також дозволити матеріальні відносини всередині організації.
 2. адміністративні . Методи даної групи дозволяють здійснювати контроль, планування, встановлювати відповідальність за порушення регламенту підприємства.
 3. соціально-психологічні . Ці методи спрямовані на побудову відносин як всередині колективу, так і з партнерами. Важливо пам’ятати, що взаємини повинні будуватися на довірі. Досягти цього нескладно, головне, не забувати про заохочувальні заходи.

В ході здійснення управлінської діяльності на підприємстві, керівник використовує поєднання всіх зазначених методів в залежності від конкретної ситуації.

Менеджмент на підприємстві

менеджмент в діяльності підприємства містить в собі основні напрямки:

 1. застосування методів роботи, які забезпечують досягнення результатів компанією в найближчі терміни;
 2. постійне адміністрування-різні організаційні моменти на підприємстві повинні супроводжуватися контролем з боку керівництва;
 3. визначення цілей і напрямки, яких компанія повинна дотримуватися. Наприклад, підприємництво.
 4. в ході діяльності створюється система цінностей (інтеграція), яка дозволить колективу працювати в загальному напрямку, і забезпечити їм безпечні умови праці. Наявність такої системи дозволить організації існувати на ринку довгий час.

Кожна ступінь виробництва не тільки є особливою, вона вимагає від керівника безпосередньої участі.

щоб бути унікальним і зуміти вирішити будь-які питання, він повинен відповідати наступним вимогам:

 • начальник, здійснюючи керівництво фірмою, проявляє лояльність до підлеглих, і несе повну відповідальність за виконувану ними роботу.
 • успішний менеджер завжди повинен бути в курсі останніх тенденцій, постійно вчитися і вдосконалювати свої навички. Причому навчання краще проходити разом зі співробітниками, це дозволить їм розгледіти в управлінці свого лідера, і створить особливу атмосферу на виробництві, при якій кожен співробітник зможе розкрити свої здібності.
 • неухильне дотримання етики бізнесу. Менеджер повинен вміти моментально включатися в процес роботи на всіх рівнях. Його діяльність здійснюється не тільки в кріслі, але і в здатності контактувати зі звичайними покупцями та керівниками інших підприємств. Така поведінка управлінця дозволить створити умови цілісності всього робочого процесу.
 • однією з головних вимог до менеджера підприємства залишається не тільки знання основ менеджменту, але і його здатність бути чесним і вміти довіряти людям.

Менеджмент підприємства являє собою сукупність складових частин. Наприклад, велика організація для вирішення поставлених завдань створює кілька малих частин в одній загальній системі менеджменту. Це і управління проектами, виробництвом, проектуванням, персоналом, якістю виконаної роботи, а також аналітична діяльність.

Види управлінського процесу

Як видно на підприємстві можуть виникнути різні завдання, і методи для їх виконання теж є різними. Тому в залежності від виниклої ситуації може бути застосований той чи інший вид менеджменту.

до таких належать:

виробничий менеджмент.  коло питань, яке вирішує даний тип менеджменту пов’язаний з продуктивною діяльністю організації. Іншими словами, вирішуються питання про підвищення конкурентоспроможності фірми, збільшення попиту на її товари і послуги. До такого виду вдаються комерційні організації, в тому числі і банки. Виробничий менеджмент передбачає організацію роботи, побудову стратегії розвитку, використання нових технологій.

до його завдань відноситься :

 1. проводити постійний контроль над роботою, вчасно запобігати і усувати технічні неполадки;
 2. налагодити виробництво продукції та застосовувати заходи для збільшення обсягів її випуску;
 3. координувати роботу працівників підприємства, підтримувати дотримання регламенту та дисципліни на робочих місцях, застосовувати заохочувальні заходи;
 4. контролювати процес правильного використання обладнання, і підтримання його справності.

стратегічний менеджмент.  особливість даного виду управління полягає в тому, щоб розробити певний вид заходів, який виведе компанію на шлях розвитку. Після того як намічена певна тактика, складається план дій.

Приклад менеджменту на підприємстві полягає в підвищенні доходу різними способами-збільшенням масштабу виробництва, підвищенням якості товарів і т.д. Аналізуючи всі можливі варіанти, керівник вибирає той, який принесе максимум користі при мінімальних витратах.

Наступний крок-це планування заходів і розподіл обов’язків між співробітниками.

фінансовий менеджмент. простими словами, такий вид управління має на увазі процес розподілу матеріальних ресурсів підприємства. Дана діяльність здійснюється фінансовим директором. Його обов’язок-це управління грошима організації, причому їх розподіл має бути грамотним.

Проводячи аналітику витрат і доходів підприємства, фінансовий директор робить висновки про його платоспроможність, і будує раціональну фінансову політику.

виходячи з того, що посада відповідальна, фахівець, який контролює грошові потоки повинен дотримуватися таких принципів:

 1. вжиття заходів, спрямованих на те, щоб рівень витрат був наближений до мінімуму;
 2. розробка плану дій, який призведе до мінімальних ризиків;
 3. дати реальну оцінку фінансовим можливостям підприємства та аналізувати перспективи розвитку;
 4. незалежно від стану ринкової економіки, фахівець зобов’язаний здійснювати антикризову політику. Фінансовий директор відповідає за те, щоб підприємство приносило стабільний дохід при мінімальних витратах, і не виникло загрози банкрутства.

інвестиційний менеджмент. цей вид управління компанією має на увазі діяльність в області інвестицій. Причому мова йде не тільки про залучення нових інвесторів, а й вигідне вкладення власного капіталу компанії. Відповідальний фахівець складає довгостроковий бізнес-план, шукає спонсорів і гранти.

інформаційний менеджмент. для нормального функціонування підприємства необхідне сучасне програмне забезпечення, яке дозволить аналізувати, отримувати і розподіляти необхідну інформацію. Спеціаліст в цій галузі надає фірмі актуальні відомості, які відіграють важливу роль у розвитку бізнесу.

до його функцій також відноситься:

 1. налагодження процесу документообігу та діловодства підприємства;
 2. аналітика очікування споживача і збір відомостей про стан ринку;
 3. представлення фірми на світовій арені;
 4. 6. Робота з відомостями працівників, фінансами та інше.

ризик-менеджмент.  управлінська діяльність у цій галузі необхідна на кожному підприємстві. Пов’язано це з тим, що діяльність комерційної організації, так чи інакше, пов’язана з ризиками.

Завданнями ризик-менеджера є складання прогнозів і вжиття заходів, що дозволяють уникнути можливих втрат. Якщо ж на підприємстві неприємності вже виникли, то на плечі ризик-менеджера накладається обов’язок по мінімізації втрат і прискорення процесу стабілізації.

робота ризик-менеджера виглядає наступним чином:

 1. визначається факт ризику, аналізується який ступінь небезпеки і які наслідки він несе для організації;
 2. підбираються методи і способи усунення виниклих неприємностей;
 3. розробляється план по зменшенню збитків;
 4. Здійснюється постійний аналіз проведеної роботи і при необхідності проводиться доопрацювання стратегії. Спеціаліст в даній області повинен володіти високим рівнем знань і досвіду. Його діяльність дуже важлива для компанії. Уміння розраховувати ризики знижує ймовірність розорення фірми і зміцнює її позиції на ринку.

екологічний менеджмент . Управлінська діяльність підприємства в галузі екології покликана налагодити роботу організації таким чином, щоб її діяльність не завдавала шкоди навколишньому середовищу. Метою роботи в даному напрямку є раціональне використання природних багатств, переробка відходів, недопущення викидів шкідливих речовин в атмосферу.

кадровий менеджмент. бути професійним менеджером-значить постійно працювати з людьми. Будь-які цілі підприємства досягаються за допомогою людських ресурсів. Тому дуже важливо, щоб в організації були компетентні працівники. Менеджмент в області кадрів покликаний вирішити всі питання з кадровим поповненням, а також його навчанням.

міжнародний менеджмент.  фахівець такої спрямованості покликаний регулювати ставлення до підприємства на світовому ринку. Він аналізує зовнішньоекономічні показники організації, відповідає за імпорт і експорт продукції і контролює співпрацю з партнерами. Напрямок його діяльності-це розширення бізнесу на території інших країн.

рекламний менеджмент. не секрет, що щоб вироблені товари і послуги були затребуваними на ринку, потрібно вести постійну роботу по їх просуванню. Зробити це можна за допомогою реклами. Виходячи з цього, завданнями рекламного менеджера є планування і постановка цілей для досягнення необхідного результату, організація рекламної діяльності, контроль і оцінка досягнутого.
що таке менеджмент організації, які має види, і яка їх роль в різних сферах підприємства, видно в таблиці:

Як видно з таблиці система менеджменту на підприємстві має різну спрямованість. При цьому її функції, роль і ступінь значущості високі.

Менеджмент в малому бізнесі

Малий бізнес-це підприємницька діяльність, яка потребує ефективного управління.

Керівник малого підприємства знає, що відноситься до менеджменту і застосовує його методи для успішної діяльності своєї організації. Він вдається частіше до психологічних методів, роблячи упор на колективні взаємини і на кадрову політику.

Особливістю менеджменту малого підприємства є і те, що управляти такою організацією не тільки легше, але і охоплюється широке коло факторів зовнішнього середовища.

Для того щоб підприємницька діяльність приносила стабільний дохід, потрібно знати що таке система менеджменту малого бізнесу. Очевидно, що вміння адекватно і своєчасно реагувати на нововведення ринку більш важливий момент, ніж економія на управлінських кадрах, тому менеджер – завжди затребувана професія.

1. Для ефективної роботи підприємства, менеджери ставлять перед колективом конкретні завдання короткострокового характеру. Зазвичай вони не перевищують періоду двох років. Така поведінка дозволяє їм встановлювати чіткі орієнтири на шляху досягнення поставлених цілей, а діяльність робітників набуває характеру цілеспрямованості і стає найбільш продуктивною.
до завдань менеджменту малого підприємства відносяться:

  6 вивчення та аналізування фактів, що впливають на роботу підприємства, вивчення споживача, діагностика внутрішніх проблем колективу.

 1. визначати цілі, встановлювати їм ступінь важливості і вести постійний контроль над ними, розробляти стратегію конкурентоспроможності фірми.
 2. організація роботи фірми, в тому числі забезпечення всім необхідним. Наприклад, машини, матеріали, фінанси та інше. Дотримання постійного контролю над роботою обладнання.
 3. у міру необхідності наділяти відповідальних працівників певними повноваженнями, необхідними для досягнення цілей.
 4. 6. Робота з колективом. Важливо вміти вибрати відповідальних працівників, розвивати їх здібності, навчати, і позбавлятися від безперспективних працівників.

  6. Забезпечувати координацію всіх фахівців на підприємстві.

Виходячи з вищевикладеного, напрошується висновок, що незалежно від обсягів виробництва, вміння правильно управляти робочими процесами залишається головним і першорядним завданням. Менеджмент малого бізнесу має відмінності, які продиктовані специфікою виробництва, малим розміром підприємства.

Проблеми менеджменту на підприємстві

Наявність якісного управлінського апарату на підприємстві – це запорука його ефективної роботи. Успішне ведення бізнесу залежить від керівника, який обов’язково повинен володіти не тільки певними навичками, але і бути обізнаним як в економічній, так і технічній області.
Залежно від того, до якої форми власності належить підприємство, його керівник наділяється характерними владними повноваженнями.
Якщо мова йде про малий бізнес, то керівник сам вибирає методи управління.
Якщо підприємство є державним, то управління здійснює держава через уповноважених співробітників. При цьому вони вирішують наділити колектив якими-небудь правами чи ні.
Що стосується акціонерних товариств, кооперативів, де владний орган – це трудовий колектив, то керівник в такому товаристві вибирається шляхом голосування, однак, вищим органом управління все одно залишиться рада учасників.
Виходячи з цього очевидним стає той факт, що керівником підприємства має бути така людина, яка має певні навички менеджера.

до навичок і якостей успішного керівника відносяться:

 • високий рівень організованості . Причому ця риса характеру не тільки до робочого процесу, але і до його особистості. Зібрана людина, зможе завжди легко вирішити будь-яку проблему на підприємстві. Будь то поставка сировини, випуск реклами або плинність кадрів та інше. Від організаторських здібностей керівника залежить стабільність підприємства;
 • бути психологом . Відносини всередині підприємства між співробітниками – це не менш важливий фактор на шляху до мети. Керівник повинен добре знати кожного співробітника, для того щоб вирішити виниклі конфлікти, стимулювати їх працю. З кожним працівником необхідно встановити контакт, щоб забезпечити сприятливі відносини між начальством і підлеглим. Знання певних психологічних прийомів дозволить без праці вирішити виниклі питання. Наприклад, знання мови руху тіла дозволить керівнику зрозуміти настрій працівників і прийняти правильне рішення;
 • необхідно бути фахівцем у виробничій галузі . Причому мається на увазі не тільки наявність диплома, а також досвід і знання, отримані під час роботи звичайним співробітником. Тільки поступове переміщення по кар’єрних сходах дозволить вивчити всі тонкощі виробництва, і допоможе стати справжнім фахівцем. Отримані знання допоможуть керівнику налагодити робочий процес;
 • наявність лідерських якостей . Бути лідером означає вміти згуртувати колектив, швидко приймати рішення в тому числі і в нестандартних ситуаціях, володіти впливом і здатністю переконувати. Крім того, бути лідером означає не тільки бути попереду, такий керівник повинен бути готовим взяти на себе відповідальність за кожного підлеглого;
 • навички управління часом . Іншими словами, він повинен вміти правильно скласти не тільки режим свого робочого дня, але і графік роботи всього колективу. Тайм-менеджмент дозволить ефективно планувати робочий день, проводити і заздалегідь затверджувати плани робіт, а також контролювати виконання графіка його колективом;
 • бути оратором . Як може здатися, діяльність керівника пов’язана тільки з тим, що він проводить зустрічі з партнерами, і виступає перед колективом. Це не зовсім так, хоча вміння говорити-це шлях до успіху. Від того наскільки ефективно зуміє керівник донести свою думку до кожного працівника, залежить виконання поставлених завдань.
 • стресостійкість . Так як управлінський апарат несе величезну відповідальність за кожну сферу діяльності на підприємстві, то йому доводиться протягом дня стикатися з масами питань різного характеру. Це можуть бути як конфліктні ситуації, так і переговори з партнерами. Причому різниця в часі між цими подіями може бути несуттєвою. Компетентний керівник зможе взяти себе в руки і відмінно впоратися з будь-якою ситуацією.
 • бути ініціативним . Успіх приходить тільки до активних людей, якіЗацікавлені в результатах своєї роботи і дорожать своєю репутацією.

Вміти навчати і постійно навчатися самостійно. Бути в курсі останніх подій-це якість успішного менеджера.

Робочі моменти на підприємстві супроводжуються і тим, що одні працівники звільняються інші приходять на їх місця. Для того щоб новоприйняті співробітники швидше включилися в робочий процес і змогли принести користь підприємству, вони повинні навчитися. Уміння керівника навчати щодня покладаючись на власний досвід – це першорядне завдання, що вимагає величезного терпіння.

1 найголовніша проблема менеджменту на виробництві-це відсутність компетентної людини, яка зможе зайняти такий важливий пост, і відповідати йому. На жаль, в даний час спостерігається дефіцит кадрів такої спрямованості.

2.2. Сутність і зміст поняття «менеджмент»

Поняття «менеджмент» є досить загальним і трактується по-різному. У ньому зведені воєдино дуже різні принципи, ролі, види діяльності та функції. Найчастіше використовується це поняття в двох значеннях: як функціональне поняття, що охоплює господарські процеси та функції, котрі характеризують діяльність підприємства (закупівля, виробництво, збут тощо), і як організаційне поняття, що характеризує суб’єктів, які приймають рішення, їхню роль у діяльності підприємства (правління, начальник цеху, майстер). Загалом домінує функціональний підхід, котрий окреслює завдання діяльності та господарські процеси, тоді як другий підхід зосереджує увагу на ролі менеджерів різних організаційних рівнів.

Поняття менеджмент має міжгалузевий характер і дуже складну семантику. Досить часто слово менеджмент використовується як синонім до керівництва або управління підприємством. Менеджмент, управління — це практично гра в дефініції. Невипадково в перекладній літературі вони часто вживаються як синоніми. П. Друкер як визнаний авторитет у галузі теорії менеджменту пояснює, що слово менеджмент в англомовних країнах вживається дуже вільно й у різних значеннях, хоча термін менеджмент винятково важкий для розуміння. По-перше, він має специфічно американське походження і навряд чи може бути перекладений на якусь іншу мову, в тому числі и на англійську мову Британських островів. Він означає як функцію, так і людей, що її виконують; він указує на соціальне або посадове становище й одночасно означає навчальну дисципліну й галузь наукових досліджень. Канадський теоретик у галузі трудових відносин М. Кінг вбачає у менеджменті «…сполучну ланку між працею та капіталом, котра здатна анулювати класові суперечності».

Отже, дати повне і коротке визначення цього поняття досить складно, простіше зазначити його характерні риси, з яких складається феномен менеджменту. Менеджмент — це: раціональний спосіб управління діловими організаціями; управління, орієнтоване на дохідність і прибутковість; діяльність з нагляду, що використовує особливі форми організації праці, договірні й контрактні відносини між працею і капіталом; особлива галузь наукового знання і професійної спеціалізації управлінців-менеджерів, які складають адміністративний штат підприємницької організації та ін.

З наукового погляду менеджмент — це вміння використовувати ті об’єктивні закони і закономірності, що виражають при-чинно-наслідкові зв’язки у сфері управлінської діяльності. Менеджмент розглядає підприємство не стільки як технологічну ланку суспільного виробництва, а передусім як соціально-виробничу підсистему ринкових відносин.

Підходи, що найчастіше використовуються при визначенні сутності та змісту менеджменту, можна подати у вигляді такої моделі (рис. 2).

Особливості менеджменту як науки. Менеджмент — це перш за все управління людьми, наука про людину, її інтереси, поведінку та взаємодію з іншими людьми. Родові особливості менеджменту як науки. По-перше, це міждисциплінарна наука, яка включає теорії і концепції психології, соціології, економіки, теорії систем, дослідження операцій тощо.

По-друге, істинність тих або інших теорій, концепцій менеджменту як нормативної дисципліни залежить від поведінки людей, їх дій і рішень.

По-третє, менеджмент — це практична дисципліна, яка має прикладний характер, виражається в діях і вміннях людини.

В основі менеджменту як практичної управлінської діяльності не знання, а дії, тобто недостатньо пояснити певне явище, необхідно показати, як теорія працює на практиці.

Багато людей знає, що роблять, але небагато з них роблять те, що знають.

Для менеджменту як науки природним критерієм достовірності та практичної значущості теорії і концепцій є успішна діяльність організацій, які використовують ці теорії у своїй роботі.

В управлінні (як в теорії, так і в практиці) є багато авторитетних людей, від Ф. Тейлора, засновника наукового управління, до прихильника гуманізації і розвитку людських відносин А. Маслоу, живої легенди менеджменту, П. Друкера та ін.

Але для керівника підприємства й організації бездумне (сліпе) наслідування існуючих теорій і популярних концепцій неприпустимо, тому що існують відмінності в умовах діяльності організацій, досвід та стилі управління.

Для успішного використання теорії на практиці менеджеру необхідно критично сприймати висловлювання і твердження незалежно від авторитету автора, аналізувати ситуацію, що склалася, і перевіряти дієвість теорії в конкретних умовах. Такий підхід дозволить керівнику самому переконатися в істинності теорії і вибрати для досягнення поставлених цілей найбільш підходящу.

Розгляд поняття менеджмент із різних точок зору відкриває нові горизонти дослідження сучасної науки управління.

Менеджмент як функція. Перш за все менеджмент розглядається як особливий вид людської діяльності, спрямований на Досягнення визначеної мети або цілей організації. Управління як функція реалізується шляхом виконання послідовності Управлінських дій, за допомогою яких суб’єкт управління впливає на об’єкт управління, котрі дістали назву функції управління. Уперше їхній склад сформулював один з основоположників наукового менеджменту А. Файоль. У подальших розробках склад функцій управління доповнювався, в тому числі й за рахунок конкретизації тих або інших видів управлінських робіт.

В Україні важливе практичне значення для подолання економічної кризи має опанування соціальною функцією менеджменту, котру П. Друкер охарактеризував так: «Саме менеджмент створює економічний та соціальний розвиток. Він є його результатом. Скрізь, де ми вкладали лише економічні фактори виробництва, особливо капітал, ми не отримували розвитку. У не багатьох випадках, коли ми змогли викликати енергію менеджменту, ми забезпечували стрімкий розвиток. Розвиток є скоріше справою людської енергії, ніж економічного багатства. Генерування людської енергії та надання їй напрямку є завданням менеджменту». Скрізь, де вдавалося ввести і задіяти його потенціал, розпочинався стрімкий розвиток. Приклади цього — Японія, Південна Корея, «IBM», «Крайслер» тощо.

Менеджмент як процес відображає прагнення теоретиків і практиків менеджменту інтегрувати всі види діяльності з розв’язання управлінських проблем у єдиний ланцюжок. При цьому увага фокусується на узгодженості окремих дій, кожна з яких, у свою чергу, є також процесом. Отже, управління розглядається як динамічно змінювані в просторі й часі, але пов’язані між собою управлінські функції, метою яких є розв’язання проблем і завдань організації.

Сутність і зміст процесу управління виявляються у його функціях, тому його можна розглядати і як процес впливу на діяльність окремого працівника, групи або організації в цілому з метою одержання максимальних результатів. Цей вплив здійснює відповідна категорія людей — менеджери. Не випадково в теорії і практиці управлінської діяльності менеджмент часто ідентифікується з менеджером, з органами або апаратом управління.

Менеджмент — це орган або апарат управління сучасними організаціями. Апарат управління є складовою частиною будь-якої організації й асоціюється з поняттям менеджменту. Головне завдання апарату управління — це ефективне використання та координація всіх ресурсів організації для досягнення мети її діяльності. У сучасних умовах без нього організація як цілісне утворення не може існувати і працювати ефективно.

Менеджмент — це категорія людей, які управляють організацією. Процес управління забезпечується професійно підготовленими фахівцями в галузі управління, котрі створюють організації та управляють ними через постановку мети і розробку шляхів її досягнення. Уміння ставити і реалізувати мету засновник наукового менеджменту Ф. Тейлор визначив як мистецтво точно знати, що потрібно зробити і як зробити це найкращим і дешевим способом. Цим мистецтвом має володіти відповідна категорія людей — менеджери, чия робота полягає в організації та керівництві зусиллями всього персоналу для досягнення мети. Вони забезпечують умови для продуктивної та ефективної праці зайнятих в організації працівників та одержання результатів, що відповідають поставленій меті. Отже, головним завданням управлінського апарату є ефективне використання і координація всіх ресурсів організації для досягнення її мети.

Менеджмент як наука має свій предмет і методи його вивчення, свої специфічні проблеми і підходи до розв’язання їх. Наукове підґрунтя цієї дисципліни складає вся сума знань про управління, накопичена практикою людської цивілізації і сконцентрована у вигляді концепцій, теорій, способів, систем управління. Менеджмент як наука пояснює природу управлінської праці, встановлює причинно-наслідкові зв’язки, виявляє фактори та умови, за яких спільна праця людей більш ефективна. У визначенні менеджменту як науки підкреслюється важливість упорядкованих знань про управління. Вони дають змогу не лише вчасно і якісно управляти поточними справами, а й прогнозувати розвиток подій та відповідним чином розробляти стратегію і політику організацій. Тому наука управління розробляє свою теорію, змістом якої є закони, закономірності, функції, принципи, методи управлінської діяльності.

Менеджмент як мистецтво управління базується на тому, що організації — це складні соціально-технічні системи, на які впливають численні й різноманітні фактори внутрішнього та зовнішнього середовища. Навчитися управляти можна лише шляхом використання теоретичних знань у конкретній ситуації. Менеджери мають учитися модифікувати практику з урахуванням висновків теорії. Такий підхід дає змогу поєднати науку і мистецтво управління в єдиний процес.

Теоретичний плюралізм у трактуванні сутності і змісту поняття менеджмент привів до того, що в спеціальній літературі з менеджменту є багато його визначень. Наприклад, у японській фаховій літературі сутність і роль менеджменту визначаються так: «Зростання продуктивності виробництва досягається в першу чергу не впровадженням передових технологічних методів, хоча вони, без сумніву, надзвичайно важливі, а організацією менеджменту. Цим терміном іменується координація й об’єднання в процесі виробництва індивідуальних зусиль і створення спонукальних мотивів працівників, які, по-перше, стимулювали б координацію й об’єднання і, по-друге, сприяли б зближенню поглядів і мети усіх або, принаймні, більшості учасників виробництва».

У вступній статті до фундаментальної книги М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоурі «Основи менеджменту» дається таке визначення: «Менеджмент — це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. Менеджмент — функція, вид діяльності з керівництва людьми в найрізноманітніших організаціях». Або: «Менеджмент — сукупність принципів, методів і засобів управління виробництвом з метою підвищення його ефективності та збільшення прибутку».

Дж. Дункан у праці «Основоположні ідеї в менеджменті» зазначає: «Менеджмент — це координація людських та інших ресурсів з метою розв’язання поставлених організацією завдань». Так чи інакше, менеджмент — це система управління комерційними структурами. Він є узагальненням теорії і практики, що забезпечує комерційний успіх насамперед у масштабах фірми. Аналіз різних визначень менеджменту, а також дослідження проблем управління на мікрорівні в умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні дає змогу сформулювати таке його визначення.

Менеджмент являє собою функцію управлінського апарату сучасного підприємства з використання законів і закономірностей суспільного розвитку, що дає змогу організувати ефективне, конкурентоспроможне виробництво в умовах постійно мінливого внутрішнього і зовнішнього середовища. Здійснення цієї функції неминуче передбачає і приводить до виникнення й відтворення відповідних соціально-економічних відносин, які виступають суспільною формою організації ефективного, конкурентоспроможного індивідуального відтворення. Суб’єктами таких відносин є: керівники-менеджери і підлеглі в межах підприємства, а також суб’єкти зовнішнього середовища, з якими доводиться вступати у відповідні відносини менеджерам підприємства в процесі досягнення своєї мети.

Коли ми говоримо про менеджмент, то, як правило, маємо на увазі особу менеджера — людину, котра здійснює управлінські дії в певній організації. Крім цього, коли кажуть менеджер, то мають на увазі професійного управляючого, представника особливої професії, а не просто інженера або економіста, що займається управлінням. До того ж менеджер — це людина, яка пройшла, як правило, спеціальну підготовку. Він відповідає за повсякденне управління організацією, має реальну владу в межах своїх прерогатив.

Отже, менеджери — це професійний прошарок управлінців, головне завдання яких — координація й організація діяльності колективів на основі врахування об’єктивних законів і закономірностей, тобто управління на науковій основі. Найважливішою рисою професійного менеджера є його залучення до управлінської праці організації за певну плату. Такий критерій дає змогу відрізняти цю категорію професійних менеджерів від керівників-власників. Якщо власник підприємства не хоче або не може управляти особисто, він наймає професійного управляючого — менеджера, залишаючи за собою загальний контроль за станом справ на підприємстві, та несе матеріальну відповідальність. У зв’язку з цим слід зазначити, що принциповою рисою професійного менеджера є ідентифікація його інтересів з інтересами організації, у якій він працює, за допомогою системи стимулювання як сервісного механізму.

Менеджмент як практика виник і розвивається у зв’язку з необхідністю передачі власником організаційно-виконавчих функцій професійному управлінцю — менеджеру — для досягнення мети організації. Іншими словами, поява соціального інституту менеджерів була історично зумовлена об’єктивним процесом відокремлення капіталу-функції від капіталу-власності.

В економічній літературі, присвяченій сучасним проблемам управління, поняття менеджмент часто використовується як синонім до поняття бізнес. Бізнесмен і менеджер — це не те саме. Бізнесмен — це той, хто «робить гроші», наприклад власник капіталу, що перебуває в обігу і приносить прибуток. Ним може бути ділова людина, у підпорядкуванні якої нікого немає, або великий власник, який не займає ніякої постійної посади в організації, але є власником її акцій і може бути членом її правління. Менеджер обов’язково займає постійну посаду, і в його підпорядкуванні с люди.

Більш конкретною формою бізнесу є підприємництво. Цей вид діяльності ще більше пов’язується з особистістю людини — підприємцем, який здійснює бізнес, започатковує нову справу, реалізує деякі нововведення, вкладає особисті кошти в нове підприємство і бере на себе особистий ризик.

Розглядаючи питання про відмінність між підприємцем і менеджером, слід зазначити, що підприємець з’явився раніше менеджера, оскільки засновник і власник підприємства може бути однією особою доти, доки він спроможний або хоче управляти підприємством. Потім виникає потреба в делегуванні деяких повноважень фахівцю з управління підприємством — менеджеру. Паралельно відбувається і розвиток власності. Якщо невеликим підприємством може управляти його власник (одноосібне володіння), то із збільшенням його розмірів необхідна більша кількість управляючих, унаслідок чого підприємство набуває інших організаційно-правових форм. Дуже великі підприємства перетворюються в корпоративні, які мають розгалужену організаційну структуру і багаторівневе управління. У розвинутих країнах на чолі великих підприємств стоїть не підприємець-власник, а менеджер, який не є його власником, але здійснює функції організації та управління. Та це не означає, що менеджер не є підприємцем, а підприємець не може бути менеджером, хоча формально їхні функції відрізняються.

На думку канадського дослідника X. Вудса, «…менеджер як виконавець власника або роботодавця виконує функції з управління персоналом і в цій ролі розглядається окремо від підприємця». Відмінності між менеджером і підприємцем виявляються в адміністративному (бюрократичному) і демократичному підходу до управління виробничою діяльністю. Успішно розв’язувати суперечності між цими двома підходами в управлінні великими фірмами вдасться не завжди.

З теоретичного погляду можна і корисно для оволодіння мистецтвом управління розглянути співвідношення понять підприємець, менеджер, фахівець. Насамперед слід зазначити, що в практиці сучасного підприємництва відокремити їх одне від одного неможливо. Кожний, хто починає займатися бізнесом, мусить певною мірою поєднувати в собі відразу трьох людей: підприємця, менеджера і фахівця.

Менеджер — це той, для кого обов’язкові слова: дисципліна, тренування, організованість. Він цілком нетерпимий до неорганізованості, впевнений у своїй правоті, чіпляється до слів, як справжній тиран, примушує всіх до слухняності.

Підприємець — провидець, мрійник, прискорювач змін. Підприємництво відбиває творчу сторону особистості. Підприємець почуває себе як риба у воді в ситуації невідомості, прискорює майбутнє, перетворює імовірність у можливість, хаос — у гармонію.

Як показати відмінність між однією і тією ж людиною, котра одночасно є і підприємцем, і менеджером?

Менеджер — особистість, що має риси керівника і настроєна прагматично. Без менеджера неможливе планування, порядок і передбачуваність. Для теоретичного протиставлення понять підприємець і менеджер щодо конкретної особи скористаємося такими узагальненнями і висновками.

Якщо підприємець живе майбутнім, то менеджер живе минулим.

Якщо для підприємця важливий контроль, то для менеджера — порядок. Якщо підприємець прагне до змін, то менеджер будь-що намагається зберегти статус-кво.

Якщо підприємець постійно оцінює події, які відбуваються, як такі, що відкривають нові можливості, то менеджер сприймає їх як нові проблеми.

Менеджер будує будинок, у якому назавжди поселяється. Підприємець, навпаки, в той самий момент, коли будівництво його будинку закінчилося, розпочинає планувати будівництво наступного.

Менеджер забезпечує зручно влаштований порядок речей. Підприємець створює речі, які менеджер приводить потім у порядок.

Менеджер — це людина, яка йде слідом за підприємцем, щоб усувати створене першим безладдя.

Без підприємця не було б нічого, що можна було б упорядкувати.

Без менеджера не було б ні бізнесу, ні суспільства, але без підприємця не було б нововведень.

Синтез підприємницького бачення перспектив підприємця і прагматизму менеджера створює основу для розвитку організації.

Яке ж місце в цій тріаді посідає фахівець? Фахівець — це той, хто щось робить. Кредо фахівця: якщо хочеш щось зробити добре, зроби це сам.

Фахівець — це майстер. На його думку, речі створені для того, щоб їх робити: розбирати, а потім збирати знову, і зовсім не для того, щоб про них мріяти.

Якщо підприємець живе майбутнім, а менеджер минулим, то фахівець живе теперішнім. Його стихія — створення конкретних речей.

З позиції фахівця міркування непродуктивні, якщо вони не спрямовані на роботу, яку необхідно виконати. Його не стосуються високі ідеї або абстракції. Міркування для нього — це не робота, вони лише заважають роботі. Фахівця не цікавлять ідеї, його цікавить те, як зробити роботу.

На думку фахівця, всі ідеї, щоб вони мали якусь цінність, слід зводити до методології.

Іншими словами, поки підприємець мріє, а менеджер метушиться, фахівець обмірковує, як реально перейти від слів до справи.

Фахівець — це відвертий індивідуаліст, який твердо стоїть на ногах і займається добуванням хліба сьогодні, щоб з’їсти його на обід завтра. Якщо фахівець чогось не зробить, це не буде зроблено взагалі, тому, з його погляду, всі плутаються в нього під ногами. Підприємець, наприклад, сприймається ним як людина, котра постійно прагне зіпсувати розпочате, підкинувши чергову «велику ідею». Проте, з іншого боку, підприємець завжди забезпечує нову цікаву роботу для фахівця. Таким чином, між ними також встановлюються своєрідні відносини симбіозу.

Оскільки більшість ідей підприємця в реальному світі не працюють, для фахівця характерним є постійне розчарування з приводу виконання ним того, що з великою часткою імовірності взагалі не варто робити.

Менеджер також є постійним головним болем для фахівця, тому що він прагне до встановлення порядку в роботі фахівця, зводячи його роль лише до ролі гвинтика в системі.

Будучи закоренілим індивідуалістом, фахівець не здатний примиритися з подібним ставленням до себе, тому сприймає систему як щось негативне, що стримує його індивідуальність. З позицій менеджера робота — це визначена система одержання результатів, у якій фахівець є лише однією з її складових частин. Тому проблема, як управляти фахівцем, стає головним болем для менеджера. Для фахівця менеджер — це той, хто втручається в його роботу і кого йому слід усіляко уникати.

Однак для обох головне зло — підприємець, адже саме він утягнув їх у ту або іншу згубну, з їхнього погляду, справу.

Сутність же полягає в тому, що в усіх нас усередині сидить і підприємець, і менеджер, і фахівець. Якби всі ці грані нашої натури були збалансовані належним чином, то вийшов би найкомпетентніший індивід.

Підприємець мав би повну свободу для прориву в нові галузі і розширення своїх інтересів, менеджер міг би зміцнювати фундамент виконуваних операцій, а фахівець виконував би роботу, що відповідає його кваліфікації.

На превеликий жаль, лише деякі люди, що починають займатися бізнесом, обдаровані щасливою збалансованістю різних сторін своєї натури. Навпаки, типовий власник малого підприємства тільки на 10 % є підприємцем, на 20 % — менеджером і на цілих 70 % — фахівцем.

Підприємець прокидається з новим баченням, але менеджер викрикує: «О, ні!». І поки вони обидва намагаються порозумітися один з одним, фахівець, скориставшись можливістю, починає сам займатися бізнесом. Проте зовсім не для того, щоб нарешті реалізувати підприємницьку мрію, а для того, щоб звільнитися з-під контролю за своєю роботою з боку двох інших. Для фахівця збувається його мрія: боса більше немає. Однак для бізнесу це обертається катастрофою, оскільки біля керма виявляється не той, хто потрібний. При ретельному і постійному спостереженні за собою ви побачите, що одна з цих особистостей сильніша за інші й завжди намагається контролювати інші.

Что такое менеджмент? Определения, навыки и карьера

Менеджмент — это то, как компании организуют и направляют рабочий процесс, операции и сотрудников для достижения целей компании. Основная цель менеджмента — создать среду, которая позволяет сотрудникам работать эффективно и продуктивно. Надежная организационная структура служит руководством для работников и устанавливает тон и направленность их работы.

Менеджеры участвуют в реализации и оценке этих структур. В качестве менеджера вы можете нести ответственность за выполнение любой из следующих задач:

 • Создание целей и задач

 • Создание расписаний

 • Разработка стратегии для повышения производительности, производительности и эффективности

 • Обеспечить соответствие политике компании и отраслевые правила

 • УФ Мониторинг бюджетов, уровней производительности и производительности

 • Решение проблем клиентов

 • Обучение персонала

профессиональный сертификат

Управление проектами Google:

Начните свой путь к карьере в области управления проектами. В рамках этой программы вы освоите востребованные навыки, которые помогут вам подготовиться к работе менее чем за шесть месяцев. Никакой степени или опыта не требуется.

4.8

(67 507 оценок)

863 786 уже зарегистрировались

Уровень НАЧИНАЮЩИЙ

Узнать больше

Среднее время: 6 месяцев0003

Организационная культура, Развитие карьеры, Стратегическое мышление, Управление изменениями, Управление проектами, Управление заинтересованными сторонами, Деловое письмо, Устав проекта, Планирование проекта, Управление рисками, Оценка задач, Закупки, Управление качеством, Выполнение проекта, Коучинг, Влияние, Гибкое управление, Решение проблем, Scrum, эффективное общение

Подробнее: Что такое наука управления? + Как заполнить это поле

Ключевые функции менеджера

Менеджеры выполняют несколько функций в организации. Обычно вы видите, что эти функции разделены на четыре взаимосвязанные группы. Понимание их может помочь вам определить свои сильные стороны и области, в которых необходимо выбрать правильную тренировку для улучшения своих навыков.

Планирование

Первой функцией менеджера является постановка целей. Эти цели могут быть для отдельных сотрудников, отделов или всей организации, в зависимости от уровня ответственности менеджера. В дополнение к постановке целей менеджеры часто разрабатывают действия, а также стратегии и ресурсы для выполнения задач и достижения целей.

Организация

Для достижения организационных целей необходимо поставить нужных людей на нужные места. Менеджеры могут играть важную роль в выборе работников на должности и проекты. Знание того, как группировать людей и помогать им строить отношения, часто существенно влияет на то, насколько хорошо группа работает вместе. Иногда руководителям необходимо обучать сотрудников конкретным задачам, чтобы убедиться, что они обладают знаниями и навыками, необходимыми для достижения успеха.

Мотивация

Менеджеры помогают мотивировать сотрудников приходить на работу и оставаться продуктивными. Это включает в себя обмен общим видением, поощрение их к развитию своих сильных сторон и воодушевление на то, чтобы они всегда выполняли свою работу наилучшим образом. Наличие эффективных коммуникативных навыков имеет важное значение для выполнения этой роли.

Оценка

Менеджеры обычно тратят время на оценку успеха своих команд и того, насколько хорошо они достигают целей. Чем больше они понимают, что работает, а что нет, тем лучше они подготовлены к принятию решений в будущем. Менеджеры должны понимать и корректировать стратегии для достижения целей компании.

Уровни управления

Во многих организациях управление подразделяется на один из трех уровней: высший, средний и низший. Менеджеры в небольших компаниях могут выполнять роли более чем на одном уровне, в то время как в более крупных организациях может быть несколько менеджеров на каждом уровне.

 • Низкий: Последний уровень управления часто выполняет надзорную роль. У этих менеджеров есть такие должности, как начальник смены, руководитель филиала или руководитель группы. Они работают с отдельными лицами и командами для достижения целей, определенных высшим руководством. Обычно они имеют меньшее влияние на политику компании по сравнению с другими уровнями управления, но больше всего взаимодействуют с работниками.

Подробнее: 11 Ключевые навыки управления проектами

Стили управления

То, как вы управляете своей командой или отделом, может иметь прямое влияние на то, как они смогут достичь своих целей. То, что вы говорите и делаете, может послужить мощным сигналом для сотрудников о том, как вы цените их вклад и уровень вашего доверия к ним. Понимание различных стилей управления и того, когда они наиболее и наименее полезны, может быть полезным. В приведенном ниже списке выделены некоторые из наиболее распространенных стилей, используемых менеджерами.

Авторитетный

Авторитетные лидеры склонны принимать решения без обратной связи с другими. Этот подход хорошо работает, когда вам нужно быстро отреагировать на ситуацию и у вас нет времени на обсуждение. Если вы слишком сильно полагаетесь на этот подход, вы можете столкнуться с высокой текучестью кадров внутри организации и остановкой инноваций.

Коучинг

Некоторые менеджеры рассматривают свою роль как тренера, который видит потенциал в сотрудниках и хочет помочь им расти. Это может эффективно формировать сильные команды и создавать среду, в которой сотрудники чувствуют себя комфортно, экспериментируя. Сотрудники, как правило, обладают чувством автономии при таком стиле, но те, кому нужно больше указаний, могут чувствовать некоторое пренебрежение.

Демократический

Демократический Менеджеры ценят вклад сотрудников в процесс принятия решений и обычно считают, что лучше иметь больше идей, чем несколько. Этот стиль управления может помочь расширить возможности сотрудников и повысить их мотивацию для достижения общих целей. Однако анализ всех голосов и поиск консенсуса для принятия решения может занять некоторое время.

Трансформационный

В трансформационном стиле управления менеджеры отдают приоритет инновациям и росту. Эти менеджеры поощряют сотрудников открывать для себя, на что они способны. Работники с трансформационными лидерами, как правило, счастливы и преданы своей работе, но они должны уметь адаптироваться к внезапным изменениям.

дальновидный

дальновидный лидер знает, как добиться того, чтобы каждый член команды понимал видение компании и работал над достижением общей цели. Эти лидеры, как правило, являются отличными коммуникаторами и, как правило, предоставляют работникам достаточную автономию, пока они эффективно реализуют свое видение.

Карьера в управлении

Менеджеры работают почти во всех типах компаний и отраслей. Бюро трудовой статистики США ожидает, что управленческие должности вырастут на 8 процентов к 2031 году, поскольку предприниматели открывают новые компании, а существующие организации расширяют свою деятельность [1]. Следующие названия управленческих должностей показывают, насколько разнообразными могут быть эти должности.

Менеджеры по рекламе, продвижению и маркетингу

Средняя годовая заработная плата (США): 133 380 долларов [2]

Перспективы работы (прогнозируемый рост с 2021 по 2031 год): 10 %

Как менеджер по рекламе, продвижению или маркетингу, вы помогаете компаниям продвигать свои продукты и услуги с помощью стратегических кампаний. Как правило, вам потребуется степень бакалавра в области маркетинга, коммуникаций или рекламы, чтобы претендовать на эту должность. Прежде чем стать менеджером, вы можете получить опыт работы торговым представителем, байером или специалистом по связям с общественностью.

Руководители строительных работ

Средняя годовая зарплата (США) : 98 890 долларов США [3]

Перспективы работы (прогнозируемый рост с 2021 по 2031 год): 8% 

Менеджеры по строительству обычно делят свое время между офисом и строительной площадкой. В этой роли вы можете устанавливать бюджеты, нанимать субподрядчиков или членов экипажа, контролировать их работу и корректировать планы, чтобы уложиться в сроки. В зависимости от вашего работодателя вам может понадобиться степень бакалавра в области строительства, бизнеса или инженерии, а также опыт работы квалифицированным рабочим или стажером в области строительства.

Подробнее: Как стать менеджером по строительству: руководство

Финансовые менеджеры

Средняя годовая зарплата (США): $131 710

В качестве финансового менеджера вы можете работать в различных средах, анализируя данные, создавая финансовые отчеты и помогая отдельным лицам или компаниям ставить и достигать финансовые цели. Прежде чем продолжить эту карьеру, вам потребуется степень бакалавра в области бухгалтерского учета, финансов, бизнеса или экономики. В некоторых случаях вы также можете получить отраслевую сертификацию. Вы можете подняться до этой должности, имея опыт работы кредитным специалистом, бухгалтером или на аналогичных должностях в компании.

Подробнее: Что такое финансовый менеджмент?

Менеджеры общественного питания

Средняя годовая заработная плата (США): 59 440 долларов США [5]

Перспективы работы (прогнозируемый рост с 2021 по 2031 год): 10% 

Менеджеры общественного питания работают в ресторанах, кафе, гостиницах, , наблюдение за кухней и официантами. На этой должности вы можете составлять графики, заказывать расходные материалы и следить за тем, чтобы сотрудники соблюдали правила безопасности пищевых продуктов. Хотя обычно вы можете войти в эту область с дипломом средней школы или его эквивалентом, вам может быть полезно получить степень в области гостиничного менеджмента или кулинарии. Скорее всего, вам понадобится некоторый опыт работы в ресторане в качестве повара, официанта или супервайзера по приготовлению пищи.

Подробнее: Что такое гостиничный менеджмент? Карьера, навыки, заработная плата и прочее

Менеджеры в области медицины и здравоохранения

Средняя годовая заработная плата (США): 101 340 долларов США [6]

Перспективы работы (прогнозируемый рост с 2021 по 2031 год): 28% 

3 Как менеджером по медицинским или медицинским услугам, вы можете работать в кабинете врача, больнице, реабилитационном центре или аналогичном месте, где вы можете контролировать и координировать работу поставщиков медицинских услуг и вспомогательного персонала. Вам потребуется как минимум степень бакалавра в области управления здравоохранением или ухода за больными, и многие люди, занимающие эту должность, также имеют степень магистра. В дополнение к степени вы можете рассмотреть возможность работы на различных связанных должностях, таких как помощник по административным вопросам, клерк по выставлению счетов или специалист по медицинской документации, чтобы получить опыт работы.

Менеджер по продажам

Средняя годовая зарплата (США): 127 490 долларов [7]

Перспективы работы (прогнозируемый рост с 2021 по 2031): 5%

Менеджеры по продажам руководят командой специалистов по продажам в организации. Как менеджер по продажам вы можете устанавливать цели и квоты для отдельных торговых представителей и команд и отслеживать их прогресс. Вас могут попросить поговорить с клиентами и рассмотреть жалобы. Вам может понадобиться степень бакалавра, чтобы претендовать на эту должность, но иногда не менее важным может быть опыт работы торговым представителем или покупателем.

Подробнее: 4 вопроса, которые следует задать перед началом карьеры менеджера по продажам

Следующие шаги

Развитие и расширение ваших управленческих навыков может быть полезным независимо от того, на каком этапе карьеры вы находитесь. Вы можете узнать, чем занимаются менеджеры, изучив такой курс, как «Принципы управления» Университета Джона Хопкинса, доступный на Coursera. Узнайте, как мотивировать людей и влиять на них в рамках специализации «Ведущие кадры и команды» Мичиганского университета, или оттачивайте определенные навыки, получив сертификат Google Project Management: Professional Certificate, предлагаемый Google.

специализация

Руководство людьми и командами

Эффективное руководство. Изучите проверенные методы управления всего за четыре курса.

4,8

(5 703 рейтинги)

107,336 уже зарегистрировано

Уровень новичка

Узнайте больше

Среднее время: 5 месяцев (я)

Узнайте в своем собственном темпе

. Управление талантами, Цели и вознаграждения, Мотивация сотрудников, Лидерство, постановка целей, Коммуникация, Развитие лидерства, Адаптация, Коучинг, Подбор персонала, Менеджмент, Социальные навыки, Маркетинг влияния, Динамика лидерства, Управление командой, Создание команды

профессиональный сертификат

Управление проектами Google:

Начните свой путь к карьере в области управления проектами. В рамках этой программы вы освоите востребованные навыки, которые помогут вам подготовиться к работе менее чем за шесть месяцев. Никакой степени или опыта не требуется.

4.8

(67 507 оценок)

863 786 уже зарегистрировались

Уровень НАЧИНАЮЩИЙ

Узнать больше

Среднее время: 6 месяцев0003

Организационная культура, Развитие карьеры, Стратегическое мышление, Управление изменениями, Управление проектами, Управление заинтересованными сторонами, Деловое письмо, Устав проекта, Планирование проекта, Управление рисками, Оценка задач, Закупки, Управление качеством, Выполнение проекта, Коучинг, Влияние, Гибкое управление, Решение проблем, Scrum, эффективное общение

Автор: Coursera • Обновлено

Этот контент был доступен только в информационных целях. Учащимся рекомендуется провести дополнительные исследования, чтобы убедиться, что курсы и другие полномочия соответствуют их личным, профессиональным и финансовым целям.

Что такое управление и как оно определяет организации?

Что такое управление? По мере того, как потребительский рынок растет, развивается и эволюционирует, растут и компании и бренды, которые его обслуживают. Операции, протоколы, продукты, стратегия — каждый аспект ведения бизнеса находится в постоянном движении. Частично многие компании и бренды продвигают инновации и эволюцию через управление — то, как оно обращается с людьми и задачами, которые эти люди должны выполнять.

Основы управления

Что такое управление? В двух словах, речь идет о планировании, организации, руководстве и контроле, а также применении определенных принципов для использования и максимального использования человеческих, информационных и финансовых ресурсов организации для достижения миссии и целей компании.

Investopedia определяет управление операциями как «управление деловой практикой для достижения максимально возможного уровня эффективности в организации. Он связан с максимально эффективным преобразованием материалов и труда в товары и услуги для максимизации прибыли организации. Команды по управлению операциями пытаются сбалансировать расходы с доходами, чтобы получить максимально возможную чистую операционную прибыль».

Некоторые ключевые слова в этом определении: «администрирование», «максимально возможный уровень эффективности», «максимизация прибыли» и «уравновешивание затрат с доходами». Это просто показывает, насколько сложным на самом деле является управление. Это не просто командование людьми или оформление документов.

Менеджмент определяет стратегию и направление деятельности компании. Хороший менеджмент — это основа, на которой строится успешный бизнес. Вопреки убеждению, что все, что нужно, — это хороший продукт, бренд с хорошим продуктом быстро окажется в ужасном положении, если все будет неправильно организовано. Чем сложнее деятельность компании, тем важнее хорошее и эффективное управление.

>> Рекомендуем прочитать: 360-градусная обратная связь: отличный союзник в управлении вашей компанией

История

Что такое история менеджмента? Менеджмент в том виде, в каком мы его знаем сегодня, начал грубо практиковаться во время промышленной революции. До этого времени всю работу выполняли в основном владельцы бизнеса. Хотя философ Адам Смит предположил, что производство можно увеличить за счет разделения труда. Промышленная революция привела к увеличению масштабов производства — поэтому труд не мог выполняться одним или небольшой группой людей. Для того чтобы массовое производство стало возможным, возникла концепция управления.

Тогда это означало специализацию труда, стандартизацию процессов, контроль качества, планирование и организацию рабочего процесса и даже ранний учет. Термин «менеджмент» стал широко использоваться в начале 1900-х годов. Таким образом, это также означало создание школ и учебных программ, посвященных менеджменту. Фактически, престижная Уортонская школа была основана в 1881 году, когда концепция управления стала более прочной и неотъемлемой частью деловой культуры и деловой среды.

После этого наступил период, когда особое внимание уделялось опыту. Военная культура, математические и научные идеи, а также концепции из других областей, таких как социология и психология, стали основой ряда концепций и методов управления. Это было также время, когда рабочие рассматривались как нечто большее, чем просто беспилотники или винтики в производстве — это означало, что работники, которые были обучены и способны использовать информацию, приносили больше пользы организации. Это также означало, что концепции управления стали больше, чем просто «следовать за лидером», но теперь также придавали значение вовлечению и мотивации рабочих и служащих.

В более широком смысле, акцент на опыте работника, а также на ценности, которую он или она представляет, привел к тому, что руководство добавило еще одно измерение — эмпатию. Это означает общение с членами организации на более эмоциональном, запоминающемся и даже личном уровне. В более широком смысле, взаимодействие бренда с клиентами теперь также должно иметь эту эмоциональную / эмпатическую связь. Это также означает, что компании теперь призваны не только заботиться о прибыли и конечном итоге, но и создавать стратегию управления, которая способствует равенству и уважительному отношению ко всем людям и группам.

>> Рекомендуемое чтение: Навыки лидерства по трем ключевым словам

Типы управления

Теперь давайте рассмотрим различные типы управления:

Автократический

Проклятие сотрудников. Акцент здесь делается на одном авторитете, ранге и иерархии внутри организации. Это всегда взаимодействие сверху вниз, и рядовые сотрудники в основном должны просто следовать командам. Работники, которые не подчиняются, наказываются. Кроме того, стиль управления основан на страхе, чтобы держать всех в узде и поддерживать ход дел.

Производительность может быть высокой, но удовлетворенность сотрудников — нет. Другим недостатком может быть возможное падение качества, поскольку работники не будут мотивированы выкладываться на 100%. Микроменеджеры также обычно попадают в эту категорию, так как они будут постоянно висеть у всех на плечах, ожидаемые задачи выполняются ТОЛЬКО по их указанию. Гуру менеджмента Стив Деннинг в статье Forbes точно описывает такой стиль: «сосредоточьтесь на зарабатывании денег», «говорите сотрудникам, что делать», «контролируйте производительность с помощью правил, ролей, планов и отчетов» и «достигайте эффективности». за счет эффекта масштаба».

Экстраверт

Более приемлемым (по крайней мере среди рабочих) стилем управления был бы экстравертный стиль, когда менеджеры проявляют больше внимания, сострадания и понимания к сотрудникам. Некоторые известные имена, которые, как было замечено, практиковали такой стиль управления, были покойный генеральный директор Apple Стив Джобс и генеральный директор Tesla Илон Маск, которые в значительной степени полагаются на свою сильную харизму, чтобы руководить людьми и управлять ими. В эту категорию также попадают менеджеры по трансформации — те, кто придерживается установки на взаимовыгодное сотрудничество между менеджером и сотрудником. Другими способами экстравертного управления могут быть использование вознаграждений и стимулов, а также роль поддержки/коучинга. Бывают также ситуации, когда нет четкой или, по крайней мере, принудительной иерархии, когда предполагается, что работники работают на равных, и вклад каждого оценивается одинаково.

>> Рекомендуемое чтение: Лидерство и мотивация: 3 упражнения, которые помогут проявить себя

Политическая

Своего рода сочетание авторитарного и экстравертного стиля управления. В целом менеджеры только кажутся сочувствующими и/или имеют скрытые планы, не раскрываемые обычным работникам. В эту категорию попадают менеджеры, которые действуют по принципу «необходимо знать», когда речь идет о подчиненных. Кроме того, как следует из названия, этот тип стиля включает офисную политику в игру за власть, где индивидуальная карьерная лестница является более приоритетной, чем производительность или прибыль для компании.

Административный

Это можно рассматривать как производное от авторитарного стиля управления, но не полностью. Хотя упор в этом стиле делается на строгое соблюдение правил, протоколов и процессов компании, это не обязательно наносит ущерб работнику. Суть такого стиля управления заключается в следующем: «Если это не сломано, зачем это чинить?» мышление, при котором все будет делаться так, как всегда.

Демократичный

Здесь слышен голос каждого. Это приводит к высокому удовлетворению работников, но если оставить его без контроля, этот тип управления может быть контрпродуктивным или даже оказать негативное влияние на организацию в целом. Но цель такого управленческого стиля состоит в том, чтобы намеренно поощрять участие всех (или, по крайней мере, большинства) членов организации, признавая, что только руководство способно генерировать хорошие идеи.

>> Рекомендуемая литература: Совместное лидерство: понимание преимуществ этой организационной модели и принципов ее работы творческая свобода работать так и (и даже когда) они считают нужным, при условии соблюдения установленных сроков и целей. Акцент здесь больше делается на завершении проектов и конечных результатах. Кроме того, на членов организации возлагается большое доверие в отношении достижения целей и ожиданий.

>> Рекомендуемая литература:  Преимущества и недостатки лидерства Laissez-Faire

Коучинг/руководство

Здесь руководство более внимательно слушает, прислушиваясь к любым вопросам. Это меньше похоже на то, как «по-моему или по дороге», а больше похоже на то, что рабочих учат и направляют. Менеджмент изменчив и играет на слух, в зависимости от вклада рабочих. Основное отличие здесь от демократического стиля заключается в подходе руководства, потому что при демократическом стиле, в конце концов, должен быть один человек, принимающий решения. В коучинге нет какого-то определенного пути, и руководство берет на себя роль предоставления членам организации множества альтернатив для достижения одной и той же цели. В статье Grace College этот стиль управления также называется «Управление путем обхода».

Что такое менеджмент сегодня и как он продолжает развиваться

На самом деле нет правильного, простого или единственного стиля управления, который работает — это будет зависеть от типа организации, а также от текущей ситуации, чтобы определить, какой тип управления стиль соответствующий. Хотя многие компании уже имеют предустановленную культуру, руководство может изменить способ наблюдения за организацией, если того потребуют обстоятельства.

Сегодня еще один фактор — технологии также играют большую роль в том, как осуществляется и осуществляется управление. Поскольку все больше и больше процессов включают в себя такие технологии, как искусственный интеллект и автоматизация, стратегии управления также меняются, чтобы справиться с развитием событий. Технология теперь также предоставляет различные инструменты, помогающие в процессе управления, и теперь она напрямую связана с легкостью и эффективностью, с которой организация занимается своим бизнесом. Определенные инструменты могут улучшить и облегчить общение между членами организации, делая управление более эффективным и результативным.