Технологія вирощування часник: Технологія вирощування часнику — Агробізнес сьогодні

сучасна технологія вирощування озимого часнику — Агробізнес сьогодні

Найкращими попередниками для часнику є чорний пар, бобові культури, огірок, кабачок, ранні зеленні, рання білоголова та цвітна капуста й ті, що рано звільнюють поле. Небажаними попередниками є рослини, що належать до родини цибулевих. Повертати часник на те саме місце можна не раніше як через чотири роки.

Нюанси агротехнології

Після збирання попередника проводять лущення поля. Для цього застосовують такі лущильники: ЛДГ-5, ЛДГ-10 і ЛДГ-15. Їх агрегатують із тракторами класу 1,4; 3 і 5. Через 10–15 діб після появи сходів бур’янів поле лущать вдруге на глибину 12–14 см плугом-лущильником ППЛ-10-25 або плугом без полиць, агрегатуючи з тракторами класу 3. Глибоку зяблеву оранку (25–27 см) проводять за допомогою плугів ПЛН-5-35, ПЛН-4-35, ПНД-4-30 в агрегаті з тракторами класу. Якщо ґрунти дерново-підзолисті й змиті з неглибоким гумусовим горизонтом, орють на глибину 15–20 см. Підготовку ґрунту проводять за 30–40 діб до садіння садивного насіннєвого матеріалу.

До посадки зубків мірою появи сходів бур’янів проводять ще 2–3 культивації на глибину 10–14 см культиваторами суцільної дії КПС-4 в агрегаті з трактором класу 3. До культиваторів чіпляють середні борони.

На таких машинах монтують середньоструменеві або короткоструменеві дощувальні апарати, радіус подачі води яких становить від 30 до 70 м. Після поливу поле обов’язково культивують на глибину 8–10 см і боронують.

Часник дуже чутливий до удобрення ґрунту. Злежані добрива мілко подрібнюють, добре просівають і змішують на подрібнювачі АИР-20, який використовують стаціонарно з електродвигуном потужністю 30 кВт. Мінеральні добрива вносять за допомогою розкидача 1РМГ-4, РУМ-5, МВУ-100. Для органічних добрив застосовують причіпні розкидачі РТО-4 (агрегатується з колісними тракторами класу 1,4), ПОУ-5 (агрегатується з тракторами класу 3). Підживлюють рослини часнику одночасно з міжрядним обробітком ґрунту звичайним культиватором-рослинопідживлювачем КОР-4,2, залишивши кількість секцій відповідно до ширини захвату сівалки.

На дерново-підзолистих ґрунтах Полісся рекомендується вносити по 50–60 т перегною та N120P120K120. На чорноземах Лісостепу — 40–50 т/га перегною та N120P120K120. На чорноземних ґрунтах у Степу потрібно вносити 40–50 т/га перегною і N120P60K60. У разі відсутності в господарстві органічних добрив у Лісостепу за результатами досліджень Інституту овочівництва і баштанництва НААН треба використовувати мінеральне добриво, яке вносять одночасно із садінням часнику в рядки локально в дозі N60P60K60. Якщо в господарстві є краплинне зрошення, то вносять N60P60K60 локально одночасно із садінням садивного матеріалу та N30P30K30 з поливною водою як фертигацію.

Для посадки садивного матеріалу відбирають здорові, великі та середні за розміром цибулини. За 4–5 діб до садіння їх лущать на зубки й калібрують. Для цього застосовують машини МРЧ-1, LPL 150, LPL 200, LPL 400, LIDE S, LIDE B, СЛС-7. Калібрують зубки озимого часнику на три фракції: великі — більше як 6 г, середні — 3–6 і дрібні — менше ніж 3 г. Садять зубки ярих сортів великими (понад 1,7 г) та середніми (1,1–1,6 г) зубками. Вирощуючи часник із повітряних цибулин, використовують садивний матеріал згідно з чинним стандартом: І клас — 5,1–8 мм за найбільшим поперечним розміром, ІІ клас — 4–5 мм.

Для оздоровлення садивного матеріалу (зубків) його знезаражують перед сівбою, обробляючи 3%-ю суспензією фундазиму (бенлат, фундазол, беномил).

Садять зубки стрілючого часнику тоді, коли температура ґрунту на глибині 5 см знизиться до +12…+15 °С. Цей час припадає залежно від кліматичних умов на Поліссі та в Лісостепу у третій декаді вересня — другій декаді жовтня, а в степових районах — у другій половині жовтня. Строк сівби повітряних цибулинок такий, як і для зубків часнику. Крім того, їх можна висівати й рано навесні. Ярий часник сіють незалежно від зони навесні, якомога раніше.

Оптимальною за садіння озимих сортів часнику є глибина 7–9 см. На легких, недостатньо зволожених ґрунтах за використання великих зубків і однозубки глибину можна збільшити до 10–12 см. Ярий часник садять на глибину 4–6 см, повітряні цибулинки весняних строків — на 2–4, а осінніх — на 4–5 см.

Садять зубки часнику широкорядним способом із шириною міжрядь 45 см, або стрічковим із відстанню між стрічками 50 см і між рядками в стрічці 20 см.

В Інституті овочівництва і баштанництва проводили досліди з використанням мульчувальних матеріалів (солома, лушпиння соняшнику, хвоя) й отримали кращі результати в Лісостепу України за садіння зубків часнику стрічковими схемами 50 + 20 см, 60 + 40 + 40 см, 59 + 27 + 27 + 27 см і 60 + 20 + 20 + 20 + 20 см, а повітряних цибулинок — за вирощування на низьких грядах (5–7 см) за широкосмуговими схемами й густоти 3–5 млн шт./га. Висівали цибулевими сівалками СЛН-8А, СЛН-8Б, які агрегатували з тракторами класу 1,4. На виробництві використовують саджалки для часнику іспанського виробника JJBROCH PLMA-2, PLMA-3, PLMA-4, PLMA-5, PLMA-6.

Великі зубки масою 6–9 г і більше потрібно вирощувати з площею живлення 315–360 см² (20 × 50 × 9-10 см), зубки масою 4–5 г — 225–270 см² (20 + 50 × 7–8 см) і зубки масою 1–4 г — 180 см² (20 + 50 × 5 см). За даними Інституту овочівництва і баштанництва норму садіння садивного матеріалу визначають залежно від величини садивного матеріалу та густоти рослин (таблиця).

 

 

У період вегетації рослин часнику деякі господарства використовують мульчу в літній період. Це забезпечує оптимальні умови для росту рослин — температура ґрунту не перевищує +20 °С, ґрунт завжди вологий і з меншими витратами води на рівні 70–80% НВ, знижується забур’яненість. На посівах озимого часнику перед садінням зубків вносять гербіциди — Трефлан (2–3 кг/га), або після сівби — Стомп (3–6 л/га), а по вегетуючих бур’янах — Тотрил 225 ЕС (1,5–3,0 л/га). Для цього використовують підживлювач-обприскувач універсальний ПОУ в агрегаті з тракторами класу 1,4 та.

У районах із недостатнім зволоженням слід провести вологозарядковий полив з розрахунку 500–600 м³/га. Для цього застосовують шлангово-барабанні дощувальні машини різних модифікацій. Вони мають великий діапазон витрат води й можуть ефективно застосовуватися як на рівних ділянках, так і на полях зі складним мікрорельєфом і конфігурацією.

Дощування здійснюють із використанням широкозахватних середньоструменевих машин типу «Фрегат», «Днепр», «Волжанка», та нових дощувальних машини шлангово-барабанного типу різних модифікацій, а також системи крапельного зрошення.

Перший міжрядний обробіток ґрунту проводять з появою сходів. Через те, що основна маса коренів часнику розміщена в орному шарі, розпушують міжряддя на глибину 13–14 см долотоподібними лапами, другий раз — на 10–12 см стрілчастими універсальними лапами, третій — на 8–9 см і всі наступні — на 5–7 см із тим, щоб не пошкодити кореневу систему. Захисна зона біля рядка має бути мінімальною — 8–10 см. Розпушування здійснюють культиваторами для міжрядного обробітку КОР-4,2 з кількістю секцій відповідно до ширини захвату сівалки. Підживлення часнику проводять на початку утворення головок повним мінеральним добривом — N30P30K30. Для цього використовують культиватор КОР-4,2. Видалення квітконосних стрілок мірою їх утворення виконують вручну або з допомогою фронтальної косарки КНФ-1,6, агрегатованої з трактором Т-25А.

 

Збирання врожаю

Починають збирати часник тоді, коли підсихають нижні й пожовтіють верхні листки. В народі лишають кілька стрілок і спостерігають за ними. Як тільки стрілки повністю виправляться (зазвичай вони закручені) от тоді й починають викопувати головки. Запізнення зі збиранням урожаю призводить до розтріскування покривних лусок і розсипання цибулин на зубки. Це знижує товарність урожаю. Для збирання цибулин часнику використовують вітчизняний комбайн ЛКГ-1,4, передчасно скошуючи стебла косаркою КИР-1,5. Машина підкопує головки й складає їх у валок. Після підсушування часник збирають вручну. Для збирання стрілючого часнику застосовують комбайн ЕМ-11 з прямим завантаженням у транспортний засіб. Вказані машини агрегатують із тракторами класу 1,4. На важких за механічним складом ґрунтах його підкопують бурякопідіймачем-скобою СНУ-3С і вибирають вручну.

На виробництві використовують гичков’язувальний комбайн іспанського виробника JJBROCH для збирання часнику ARAT-1, ARAT-2. Причіпний збиральний комбайн витягує часник зі стеблом із ґрунту, очищає рослини від ґрунту, в’яже їх у пучки, зберігаючи бадилля для кращого зберігання часнику, і вивантажує їх валком для ефективнішого подальшого збирання. Мають популярність також бадиллєвідділяльні комбайни ARCO-1, ARCO-20, ARCO-3, ARCO-4. Механізований спосіб збирання часнику дозволяє значно підвищити продуктивність праці, суттєво зекономити витрати й терміни збирання, гарантуючи якісне і ефективне збирання врожаю. Принцип роботи машини такий: комбайн витягує часник зі стеблом із ґрунту, очищає рослину від ґрунту, відокремлює бадилля від цибулини й вивантажує зрізані головки в мішки.

Подальше доочищення головок проводять на столах MES-LIMP. Він дозволяє зробити перше грубе механічне очищення часнику від решток ґрунту, каменів і ручне видалення неякісних головок відразу після надходження часнику з поля на склад перед його сушінням і зберіганням. Для ручного відбирання та підготовки часнику до упаковування використовують столи JJBroch моделі MEMA-6.

 

Зберігання головок часнику

Закладають на зберігання часник у цибулесховища, холодильники й пристосовані до цього приміщення. Пересипають його у ящики, які встановлюють у штабелі в шаховому порядку. Поміж штабелями залишають невеликі проходи для контролю за станом продукції. Температура повітря під час зберігання становити –1…–3 °С за вологості повітря не вищої ніж 85%. Такий режим запобігає формуванню ростових зачатків й ураженню хворобами.

Способів зберігання часнику дуже багато. Його розміщують на стелажах або в дерев’яних ящиках шаром 12–15 см, сітчастих мішках, зберігають сплетеними у вінках або косах підвішеним на перекладині горища, сараю. В упаковці він лежить краще, ніж насипом. Добре зберігаються головки часнику в дерев’яних ящиках — контейнерах із вентиляцією.

Одним із нових способів є зберігання часнику в модифікованому газовому середовищі, яке створюється під час укладання його в герметично закриті поліетиленові пакети зі вставкою з газоселективної мембрани з розрахунку 4,5–6 см² на 1 кг продукції. В такому упакуванні всередині пакетів створюється атмосфера зі зниженим до 6–8% умістом кисню і підвищеним до 3–5% умістом вуглекислого газу, що сприяє подовженню термінів зберігання й отриманню головок високої якості.

Зберігання часнику із застосуванням обробки парафіном. Головки часнику поміщають у капронові сітки по 5 кг і занурюють їх у розтоплений парафін на 1-2 хв. Потім сітки виймають, дають стекти зайвому парафіну, підсушують до утворення плівки на головках і закладають у ящики, які штабелюють у холодильнику. Зберігають за температури -1…–3 ° С. За такого способу часник зберігається протягом одного року.

 

Юрій ГУМЕНЮКасистент кафедри механізації та
електрифікації сільськогосподарського виробництва
Білоцерківський національний аграрний університет

Технологія вирощування часнику

Сьогодні, Україна не може похвалитися ні рекордами з урожайності, ні обсягами експорту часнику. Більше того, велика аграрна держава регулярно закуповує його в Китаї, Іспанії, Єгипті. Та попри таку сумну статистику, сьогодні є великий попит на часник як на внутрішньому ринку, так і на ринку Європи. За твердженням практиків – часник – це культура, яка здатна давати до мільйону гривень з гектару.

Різновиди часнику.

На думку фахівців Україні з часником пощастило, адже тут просто  таки ідеальні умови для його вирощування. В Україні культивуються стрілкуючі та не стрілкуючі види часнику. Та варто спершу наголосити, що часник буває ярим (садиться весною) та озимим.

Ярий – це вид часнику, який не стрілкується (вегетаційний період – 75-90 діб).  Садиться ранньою весною, пізніше дозріває, має меншу урожайність.

Читайте також: Вирощування соняшнику із сидератами

Озимий часник – саме під ним зосереджена найбільша кількість площ. Він буває двох видів – такий, що стрілкується (вегетаційний період – 110-120 діб) і такий, що не стрілкується (вегетаційний період – 90-110 діб). Озимі сорти стрілкових видів розмножуються повітряними цибулинами (бульбочками) і зубками. Ті, що не стірлкуються вирощують тільки вегетативно — з зубків.

З цибулинок в перший рік виростають дрібні або великі однозубки, призначені для повторної озимої посадки. І тільки на майбутній сезон або через рік можна отримати повноцінні часникові головки.

Це. В свою чергу, відштовхує аграріїв, однак – це є і перевагою, адже завдяки можливості вирощувати цибулинки із насіння – ви зможете самостійно підтримувати чистоту сорту. До того ж є ще один спосіб, як отримувати урожай безперервно, але про нього трішки згодом.

Перше, з чого варто почати – це обрати сорт часнику.

Для промислового вирощування дотримуватися селекції – це головна умова, адже продати строкатий часник буде справою не простою. Тай саму технологію вирощування легше підібрати для якогось певного сорту.

І тут варто відразу відзначити, що сортів в Україні не бракує.

Хочемо зупинитися на найбільш популярних сортах часнику, які вирощують у промислових масштабах.


Назва сорту

Період вегетації (кількість днів)

Кількість зубчиків в голівці

Здатність до зберігання

Озимі сорти, що стрілкуються

Сорти що не стрілкуються

Прометей

103

5-6

середня

+

 

Промінь

95

4-5

середня

+

 

Спас

110

8

середня

+

 

Харьковський фіолетовий

83-115

4-6

висока

+

 

Донецький фіолетовий

95-116

6-8

середня

+

 

Любаша

118

4-6

середня

+

 

Софіївський

101

7-9

вище середнього

+

 

Український білий (гуляйпольський)

100-120

10 и более

висока

 

+

 За нашими спостереженнями, найбільш популярними сортами в Україні є Любаша, Софіївський, Харківський Фіолетовий, Прометей.

Тож якщо ви вирішили почати цю складну, але прибуткову справу – радимо зупинитися на кількох сортах. Можна обрати любашу, оскільки він є стійким до хвороб, має приємний смак, відрізняється високою урожайністю та підходить для тривалого зберігання.

Забігаючи на перед хочу відповісти на питання, скільки можна заробити на вирощуванню часнику. Відповідь буде не конкретна, але доволі точна – будь-який урожай, що перевищуватиме 6 тон з гектара буде прибутковим. Для України середнім урожаєм вважається 9-10 тон з гектару. Хоча в світовій практиці – ці результати більше, ніж скромні, адже рекордним вважається урожай в 35-40  тон.

Середня урожайність світових лідерів також значно вища за українську: Китай: 10-15 т/га, Єгипет 14-15 т/га, Іспанія, 15-16 т/га.

Але тут відразу варто вас підбадьорити, адже отримані рекордні урожаї в Україні сягають 20 т/га, що розширює можливості прибутковості цього овоча.

Де взяти посадковий матеріал?

В інтернеті існує безліч приватних оголошень, які пропонують якісний посадковий матеріал. Звичайно, що тут треба розуміти, що частина продавців пропонує справді якісний товар, тоді як інша частина продає товар далеко не найкращої якості, сумнівної селекційної чистоти. Справді якісний часник можна придбати у сертифікованих продавців, або у тих, хто серйозно ставиться до дотримання селекції.

І тут варто розуміти, що ціна буде у перших і других суттєво відрізнятися. Як варіант, можна купити певну частину посадкового матеріалу у сертифікованих продавців і розмножити його самотужки. Так ви зекономите гроші, отримаєте досвід, але втратите час.

Підготовка ґрунту під часник.

Часник – це культура, яка любить глибоку оранку. Перед оранкою варто внести фосфорно-калійні добрива та перегній (найкращим варіантом є внесення перегною під попередник). Важливо, оранка має відбутися не раніше, ніж за 30 діб до посадки. У посівний день проводять культивацію у напрямку, перпендикулярному оранці.

Якщо говорити про попередники – то найкраще садити після сидератів і сидеральних парів. Якщо у вас із паром чи сидератами не склалося — , можна саджати після зернобобових, зернових, одно- і багаторічних трав на корм, сіно. Серед овочів підходять всі види гарбузових і бобових, цвітної і білокачанної капусти, ранні сорти зелені, а також коренеплоди групи пучкової продукції.

Не варто саджати після цибулевих, оскільки вони схильні до ідентичних шкідників і захворювань. Поганими попередниками вважаються також овочі сімейства пасльонових (картопля, томати). Висаджувати часник на ділянці, де він уже ріс не варто раніше, ніж через 4-5 років.

Внесення добрив під часник.

Для супіщаних ґрунтів оптимальним визнано наступний план підживлення:

1) восени – 40 т/га перегною плюс 150кг/га суперфосфату під зяблеву оранку;

2) у вегетаційний період (бажано на 15-20 день від появи перших сходів) – повний комплекс мінеральних добрив за формулою N120 P60 K90 у вигляді кореневого підживлення.

При такій схемі розрахунковий вихід продукції складе 1:13, тобто з гектара при посадці 1,2 т посадкового матеріалу можна очікувати урожай в 15,6 т часнику.

Застосування гербіцидів на часнику.

Якщо ви займаєтеся органічним вирощуванням часнику – то єдиним помічником у боротьбі з бур’янами стануть механічні знаряддя та покровні культури. Однак, цей метод доволі трудомісткий – тому більшість обирає використання гербіцидів. У період вегетації проти однорічних злакових і дводольних рекомендується застосовувати препарат Стомп 400 SC (2,5-4,0 л / га) ранньою весною до початку сходів бур’янів. Проти однорічних злакових і дводольних можна застосовувати препарат Гоал з розрахунку 0,5 л / га при висоті бур’яну 5-7 см, і висоті часнику 5-10 см. Проти однорічних дводольних – Тотріл (1,5- 2,0 л / га) в фазі 2-3 листків у рослин часнику.

Для підвищення ефективності дії ґрунтових гербіцидів після їх внесення упродовж 12-15 днів не проводять механічної обробки грунту, оскільки при цьому порушується гербіцидна плівка і у верхній посівний шар грунту лапами культиватора виноситься нове насіння бур’янів.

Метод посадки часнику

Сьогодні у світі існують десятки різних варіантів посадки часнику. Однак найбільш практичним залишається ручна посадка, яка дає прибавку до урожайності не менше 10-15% порівняно з механічною.

Але цей спосіб дуже тяжкий і потребує багато людських ресурсів, адже одна людина не зможе посадити більше 4 соток на день.

Тож найбільш поширеним способом серед промислових насаджень залишається сівба сівалками.

Не будемо зупинятися на різновидах сівалок, скажемо тільки те, що сьогодні їх в Україні не бракує, адже поруч з імпортними сівалками для часнику існують варіанти і українського виробництва.

 Оптимальну розбивку поля потрібно планувати виходячи з техніки яка є в наявності, головне дотримуватися таких правил:

 • Мінімальна відстань між рядками має бути не менше 25 см
 • Інтервал між рослинами в ряді потрібно робити 8-12см, виходячи з особливостей сорту і середнього розміру однозубки / зубка
 • Якщо з якихось причин відстань між рядками все-таки потрібно зробити менше 25см, то тоді пропорційно потрібно збільшувати інтервал між рослинами в рядку
 • Чим вужчі колеса трактора, тим легше маневрувати між рядками і більше рослин можна посадити на одиницю площі

Ще одним важливим моментом збереження часника у зимовий період – є глибина посадки. Оптимальною вважаться посадка на глибину 6-12 см.

Звичайно, що вона залежить від кліматичної зони та якості грунту.

Вирощуючи часник, варто пам’ятати головні принципи, від яких залежить врожайність:

 • якісний насіннєвий матеріал,
 • правильно підготовлений ґрунт,
 • схема посадки,
 • строки посадки,
 • захист від бур’янів і хвороб,
 • полив,
 • підживлення,
 • мульчування

І варто наголосити, що дотримання використання останніх двох пунктів гарантує вам прибавку врожаю на рівні 20-30%.

При підготовці матеріалу використано дані із сайту chesnok.in.ua

 

Сочетание технологий и традиций в часовом мире – КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Бенуа Минтьенс долго и упорно думал, прежде чем решился поставить электронный компонент в свои часы Type 2, концептуальная версия которых была выпущена пару лет назад. Это были часы стоимостью 38 000 фунтов стерлингов с электронной короной, которая связывала их с вашим смартфоном, поэтому время будет точным, когда бы вы ни надели их. По такой цене, размышлял основатель и дизайнер Ressence, поклонникам часов обычно не нужны компоненты, которые нелегко заменить или для которых требуются батареи.

«Более того, я знаю, что батареек, которые мы используем в этих часах, точно не будет лет через 10, — говорит он. «Мы даже не можем быть уверены, что будем пользоваться смартфонами в ближайшие десятилетия. Таким образом, мы участвуем в смешении двух миров — механического, который хорошо работал на протяжении столетий, практически не меняясь, и который будет работать еще столетия, — и технологического. И я много думал, потому что не хотел, чтобы часы устарели. Но появляются большие новые, революционные идеи».

 

 Чертеж синих наручных часов Джорджа Дэниелса.

 

Действительно, с бумом нашего понимания металлургии и материаловедения, с все более совершенным оборудованием с компьютерным управлением, способным работать с еще более точными допусками, неудивительно, что сегодня существуют высококачественные часы, которые поразили бы любого. часовщика всего несколько десятилетий назад. Часовой мир всегда добивался небольших успехов. Но теперь он видит переплетение традиционного и футуристического в головокружительном, хотя и захватывающем темпе.

«Неудивительно, что людей часто смущает кажущееся противоречие между передовым дизайном и материалами старой школы, между использованием очень новых и очень старых методов в одном и том же изделии», — считает Макс Бассер, основатель MB&F, с сапфировая верхняя пластина и водонепроницаемая трехмерная прокладка среди инноваций MB&F. «Это конфликт между представлением о часовом производстве как о высокотехнологичной стерильной лаборатории и представлением об этом как о том, чем занимается какой-то старик с лупой на скамейке в альпийском шале. Оба не правы».

 

Две наиболее изобретательные машины MB&F, HM5 и LM101.

 

Вот почему Mintiens дает такое определение высокого часового искусства, что, каким бы продвинутым оно ни было, материалы и методологии также разработаны таким образом, чтобы не устареть. Вот почему его Type2 e-Crown работает не только без смартфона, но и потому, что его аккумуляторный отсек встроен в корпус, предназначенный для адаптации к батареям, которые еще только появятся.

«На самом деле именно смартфон побуждает к дискуссиям о будущем современных механических часов — идея, что они должны предложить новую перспективу», — утверждает Грегори Дурд, генеральный директор компании HYT, которая недавно выпустила часы, которые позволяют энергия, хранящаяся в механическом микрогенераторе, освещает группу крошечных светодиодов и, следовательно, весь циферблат. «Я думаю, что наша работа заключается не только в улучшении технологии 18-го века, которая до сих пор используется в промышленности, потому что я действительно не уверен, что повышение точности часов на одну десятую секунды каждый раз будет работать. для многих людей в течение следующих 20 лет, но чтобы привнести совершенно новые идеи в механическую обстановку».

 

HYT Flow, последняя высокотехнологичная разработка компании.

 

Назовите его современным с классическим отказоустойчивым устройством. Даже Роджер Смит, один из величайших часовщиков своего поколения, которого можно вообразить традиционалистом насквозь, сейчас работает с Манчестерским столичным университетом над созданием нанотехнологического покрытия для сухой смазки деталей часов в атомном масштабе.

«Конечно, некоторые люди недоумевают, когда слышат, что такой традиционный часовщик делает подобные вещи, — смеется Смит, — но мы также заботимся о том, чтобы эта технология вообще не затрагивала основу часового дела. Даже если покрытие продержится всего, скажем, 30 лет, механизм продолжит работать с более традиционной смазкой».0003

«Я думаю, что бывают случаи, когда внедрение новой технологии в часовое дело больше связано с маркетингом. Спусковой механизм уже неэффективен. Например, добавление кремния просто маскирует факт. Но мы не луддиты. Мы должны быть открытыми для новых способов улучшения функциональности или долговечности».

 

Часы Daniels Blue, созданные с использованием самых традиционных методов, но сделанные на всю жизнь. Высококлассные часы — какими бы футуристичными они ни выглядели — без традиционных методов», — говорит Теодор Диль, часовой специалист Richard Mille, — «В наших часах есть авангардные аспекты, но в глубине души они довольно консервативны, в основном в рамках царство металлических деталей, которые определенно можно будет отремонтировать или заменить в любое время в будущем.Есть некоторые материалы, которые мы будем использовать – на основе углерода, металлоидов, керамики – а другие мы не будем использовать – кремний, например, потому что будущее кремниевых деталей является неопределенным».

 

«Это конфликт между представлением о производстве часов как о высокотехнологичной стерильной лаборатории и представлением о том, что это делает какой-то старик с лупой на скамейке в альпийском шале. Оба не правы».
— Макс Бассер, MB&F

 

Но, допускает он, возможно, происходит некоторое смещение, поскольку смелые высокотехнологичные достижения в часовом деле заменяют проверенные временем (которые, естественно, сами когда-то были высокотехнологичными). Сродни этическому вопросу, стоящему перед биоинженерией: какую часть человеческой анатомии вы можете улучшить, прежде чем существо перестанет быть человеком? – может быть, вопрос в том, сколько пошаговых шагов в развитии механического часового искусства вы можете сделать, прежде чем часы перестанут соответствовать эмоциональным, историческим, заветным традициям часового дела?

Изобретательный дизайн Ричарда Милля в игре, любезно предоставленный Revolution.

Дело в том, что постоянно разрабатываются новые материалы – как правило, для других целей, а затем заимствованные часовой промышленностью для каких-то функциональных преимуществ – так же, как и оборудование, используемое для изготовления часов. «Такие машины, как 3D-принтеры, многоосевые фрезерные и токарные станки, позволяют производителям часов делать то, что было невозможно всего 10–15 лет назад. И этот темп развития набирает обороты. Вы можете производить компоненты, которые были невообразимы в то время», — говорит Вальтер Вольперс, заместитель директора по техническим вопросам IWC. «И тем не менее, индустрия по-прежнему использует технологии, которым уже сто лет или даже больше — сохранение энергии в механических часах по-прежнему лучше всего достигается с помощью пружины в барабане, даже если для поиска нового поколения часов требуется много денег и исследований. эта идея».

И все же из того, что есть новая технология, которую можно внедрить в часы, не следует, что вы должны это делать. Экономика может помешать. «Всегда нужно учитывать индустриализацию — новая часовая технология должна работать в масштабе», — подчеркивает Вольперс, курировавший внедрение IWC компонентов из оксида керамики для уменьшения износа заводных механизмов, а также пятилетнее исследование, результатом которого стала использование Ceratanium, гибрида титана и керамики, легкого и прочного, но также устойчивого к царапинам.

«Мы не стали бы внедрять новую технологию, пока не знали, что можем масштабировать ее — и у нас было много инноваций, от которых нам пришлось отказаться по этой причине», — добавляет Волперс. «Это сложное решение, и оно может раздражать, но вы идете к руководству и говорите, что мы можем сделать это еще на один или два миллиона, а они говорят: «Ни за что!», потому что это не имеет смысла с точки зрения бизнеса».

 

Внутри мануфактуры IWC, где они интегрировали некоторые из новейших технологий, помогающих в процессе изготовления часов.

 

Даже если это имеет смысл с точки зрения бизнеса — с точки зрения затрат на единицу продукции, ценообразования и прибыли — это может все же не иметь смысла с точки зрения бизнеса. Возьмем, к примеру, Роже Дюбюи. Никола Андреатта, генеральный директор компании, отмечает, что ее задача заключается в том, чтобы выйти за границы возможного в часовом деле: «если бы [ее покойный основатель] Роджер хотел продолжать работать в мире классического часового дела, он, вероятно, просто остался бы в мире часового дела. в Patek Philippe, — отмечает Андреатта, — не то чтобы Patek не делал невероятных вещей». Но он также добавляет, что компания может сделать это отчасти потому, что Roger Dubuis производит свои часы в таких небольших количествах, часто в единственном экземпляре, как правило, тиражом всего в пару десятков или около того.

Но это не значит, что он будет нажимать на эти края при каждой возможности. Почему? Потому что для Roger Dubuis важнее, чтобы его часы были отмечены Женевским знаком Poincon de Geneve — Женевским клеймом, сертификатом, выдаваемым Женевской школой часового искусства, которая должна подтверждать каждое техническое усовершенствование, предлагаемое часовыми брендами, отмеченными этим знаком.

 

 Два механизма с Женевскими клеймами — один от Patek Philippe, другой от Roger Dubuis — доказательство того, что изменения не обязательно должны означать отказ от традиции.

 

«Хотя мы хотим исследовать эволюцию дизайна часов, мы также тесно связаны с традициями», — объясняет Андреатта. «И Poincon de Geneve ограничивает. Например, когда мы сделали наш первый полностью углеродный механизм или использовали другой материал для гонга минутного репетира, мы должны были представить им это. И есть другие идеи, которые, как мы знаем, не будут соответствовать [их видению часового дела]. Мы должны либо попытаться изменить применяемые ими правила, либо время от времени просто отказаться от этой идеи. Печать очень важна для нас. Это может звучать как маркетинговый трюк, но это показатель того, что часовое дело находится на другом уровне».

«Конечно, некоторые люди удивленно поднимают брови, когда слышат, что такой традиционный часовщик делает такие вещи»
— Роджер Смит

Действительно, в то время как некоторые достижения в области материалов или методологии часового производства способствуют хорошей рекламе, донести информацию об этих достижениях в области материалов или методологии до клиентов не так просто – отчасти потому, что наука может быть сложной, и не в последнюю очередь потому, что, как правило, они на самом деле ничего не видят, за исключением дыхания через плечо часового мастера, выполняющего обслуживание.

 

Что входит в состав Ressence e-Crown.

 

«У вас могут быть часы, дизайн которых все еще в традициях, но механика чрезвычайно прогрессивна, и это трудно донести», — объясняет Вольперс. «Но я думаю, что потребители все больше и больше покупают часы из-за того, что внутри, особенно по мере того, как они становятся более осведомленными о часовом деле.

Конечно, им также нравится понимать, почему они могут платить больше за часы — что использование новых легких материалов или даже материалов, редко встречающихся в часовом деле, таких как алюминий, позволяет часам потреблять минимальное количество энергии. например, крутить диски усложнения с большой датой».

Изображение тоже имеет значение. Новая технология может быть использована в определенной модели и может даже придать этой модели заметное функциональное улучшение. Но технология по-прежнему должна подходить для этой модели; он должен перекликаться со своей историей. Именно по этой причине, объясняет Вольперс, вы не обязательно получите что-то новое в таком классическом произведении, как его Portugieser. «Всегда нужно учитывать свойства нового материала, — говорит он. «Ceratanium просто не подходит, учитывая романтическое морское наследие Portugieser. Новая технология по-прежнему должна соответствовать истории часов, в которые она входит».

 

 
Ceratanium на этапах производства и тестирования в IWC.

Подобные чувства трудно определить, но легко понять, к чему он клонит, даже если это противоречит нашему сомнительному представлению 21-го века о технологии как о безусловном благе, всегда свидетельствующем об улучшении, улучшении и прогрессе. , всегда лучше иметь и использовать, чем не использовать. Но нет, не всегда. Диль проводит забавную параллель между возможностью завести собаку и собакой-роботом Sony Aibo, которая не линяет, не тявкает и не испражняется на ковре. Последний в некотором роде лучше. Первое говорит с душой.

Вот что такое механические часы. Мартин Фрей, соучредитель компании Urwerk, безусловно, одного из наиболее прогрессивных производителей швейцарской промышленности, как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения технологий, философски считает, что практически любой прогресс в области материалов или методологии изготовления механических часов является спорным, поскольку любые механические часы , как средство определения времени, почти по определению устарело в эпоху цифровых технологий.

 

 Футуристичный Urwerk UR-102.

 

«Я ничего не имею против, например, турбийона — это прекрасное инженерное решение, но оно было разработано, чтобы сделать морские хронометры более точными, и аргумент должен заключаться в том, что как только появились новые технологии, что он и сделал, сама идея турбийона устарела», — говорит он. «И дело в том, что если мир вокруг объекта меняется — как сегодня с автомобилями [в отношении пробок, загрязнения и т. д.] и да, как с часами — то и объект должен измениться.

«Эта дискуссия о балансе между традициями и технологиями в часовом деле на самом деле является переосмыслением сути наручных часов», — добавляет Фрей. «Если вы перестанете думать о нем исключительно с точки зрения функции, он получит другую, вторую жизнь, больше как красивый объект. Оно освобождено, если хотите. Художники до сих пор используют самые ранние техники искусства, вплоть до наскальных рисунков, но они также работают с самыми современными технологиями. Так почему бы и часовщикам тоже? Да, возможно, мы достигли точки, когда часы нужно воспринимать больше как произведения искусства».

Технологии и традиции: новый мир часового искусства на выставке SIHH 2019

Высококачественное часовое производство — это отрасль, пропитанная традициями и гордым наследием, которая может оказаться проблемой, когда в стук вступает современный мир. Однако в этом году на выставке Salon International de la Haute Horlogerie традиции встретились с технологиями, что дало столь необходимый импульс отрасли.

29-я выставка собрала лучших часовщиков мира на четыре дня, чтобы продемонстрировать свои последние творения.

SIHH стартовал в воскресенье вечером на инаугурационной вечеринке, когда все 35 генеральных директоров брендов собрались на ежегодное фото, чтобы поговорить о делах и распустить волосы перед вечером. Шоу продолжилось вечерними коктейльными вечеринками на различных стендах и шампанским в качестве заслуженного подарка для профессионалов индустрии и писателей в конце каждого дня.

Второй год подряд выставка SIHH была открыта для всех в последний день выставки, что дало публике возможность быть в числе первых, кто увидит новинки загадочного мира роскошных часов. Вот основные моменты из мира суперчасов Женевы.

Зов моря

Компания Panerai объявила о новом крупном партнерстве прямо из ловушки в первый же день. В поддержку своей родины итальянский бренд стал официальным спонсором Luna Rossa, итальянской яхты и экипажа, желающих принять участие в 36-м Кубке Америки. Panerai присоединяется к Prada и Pirelli, чтобы создать троицу P для итальянской команды, и капитан Макс Сирена не недооценивает, насколько важным может оказаться новое партнерство: «Это период, когда мы принимаем стратегические и важные решения, которые даст нам результат через несколько лет».

Panerai/SIHH

В честь соглашения Panerai выпустила Submersible Luna Rossa 47 мм. Корпус, как и корпус лодки, изготовлен из углеродного волокна, а на циферблаты нанесена парусина, добавляющая последние штрихи к профессиональным дайверским часам с водонепроницаемостью до 300 метров.

L’heure de la lune

Hermès произвел впечатление своим задумчивым дизайном входа. Созданная лондонцем Хидэки Йошимото, внушительная сфера была вдохновлена ​​последней новинкой Hermès — Arceau L’heure de la Lune. Новые часы отображают фазы луны как в северном, так и в южном полушариях одновременно, что побудило Ёсимото создать собственную интерпретацию концепции двойной луны: «Не две луны, а два лика луны.

«Дело в том, чтобы делиться. У нас есть миллиарды точек зрения на Землю в истории человечества. Мы все родились здесь, все мы провели здесь свою жизнь, и все смотрели на одну и ту же луну. В этом прелесть концепции двойной луны. Мы хотели изобразить не луну, а Землю».

Hermès /SIHH

Еще одна модель из новой коллекции также претендует на лучшее имя на SIHH 2019 — часы с волком, воющим на полумесяц, получили меткое название Arceau Awooooo. Да, это пять часов.

Технологии с традициями

В то время как haute horology не имеет отличных результатов в принятии быстро меняющегося мира технологий, в этом году на выставке SIHH было явно футуристическое дополнение. SIHH LAB, постоянно действующий инкубатор исследований и разработок, включал в себя инновации из мира ремесел, дополненной реальности и приготовления коктейлей, чтобы продемонстрировать технологии, лежащие в авангарде часового дела.

Фабьен Лупо, управляющий директор Foundation de la Haute Horlogerie, считает LAB важной новой разработкой выставки: «Мы действительно инновационная, современная, современная и динамичная индустрия. Мы хотели показать это, а также привлечь новые таланты».

Изюминкой LAB (наряду с бесспорно привлекательной инсталляцией для приготовления коктейлей) стало распознавание жестов Leap Motion. Просто наденьте на запястье специальный ремешок, и через телефон не только смотрите, как те или иные часы смотрятся на вас, но и взаимодействуйте с часами.

Эй, Ламбо…

Roger Dubuis/SIHH

Ламбо Итальяно. Roger Dubuis имеет репутацию драматического человека, что не стало неожиданностью для любого, кто взглянул на Lamborghini, установленный перед инсталляцией Maison. Творческая группа Roger Dubuis разработала уникальные часы Excalibur One-Off, вдохновленные недавно представленным суперкаром Lamborghini SC18 Alston. Как и часы, SC18 Alston — первый уникальный гиперкар Lamborghini.

Сотрудничая с производителем автомобилей и крестным отцом шин Pirelli для ремешка, Roger Dubuis упаковала в Excalibur столько технических новшеств, сколько кажется возможным, включая совершенно ненужный, но очень забавный селектор функций. Как и в переключателе режимов суперкара, выберите «W» для завода часов и «S» для установки времени. Смешно и блестяще.

Cartier Privé

В этом году на выставке SIHH компания Cartier была широко представлена. Однако особенной частью стала коллекция Cartier Privé, последняя в линейке капсул, посвященных эволюции часов на протяжении всей истории моды и технологических разработок. На выставке SIHH Cartier решил выпустить обновленные версии 19 часов.06 Тонно. Оригинал имел необычную форму, смесь прямоугольника и овала. Это должно было лучше сидеть на запястье и было предшественником более современной формы.

SIHH

Компания Cartier выпустила две новые версии этих оригинальных часов. Модель часов и минут близка к оригиналу с небольшими современными изменениями. Вторая деталь, скелетонированная модель с двумя часовыми поясами, объединила то, что изначально было двумя отдельными механизмами — по одному для каждого часового пояса — в один механизм, сохранив первоначальную эстетику Tonneau.

Lange-versary

Это важный год для A. Lange & Söhne. Мануфактура разработала 63 калибра с тех пор, как 24 октября 1994 года ее основатель Вальтер Ланге и его партнер Гюнтер Блюмляйн представили четыре новые наручные часы, что ознаменовало возрождение компании. Четверть века спустя самым известным из них остается LANGE 1.

SIHH

Как вы, наверное, догадались, мануфактура отмечает это событие, выпуская обновление оригинального LANGE 1. Версия из белого золота выпущена ограниченным тиражом. 250 экземпляров, темно-синий циферблат из серебра с принтом и откидная кювета (задняя часть часов) с гравировкой штаб-квартиры Lange в городе Гласхютте, родине немецкого часового искусства.

Candy Land

Richard Mille/SIHH

Richard Mille попытался подсластить сделку для своих клиентов, выпустив коллекцию Bonbon, серию часов, связанных с кондитерскими изделиями. Сесиль Гена, художественный руководитель коллекции, создала десять предметов на основе трех существующих моделей, переработав их с палитрой из 60 цветов. Внимание к деталям сводится даже к тому, что верхушки некоторых изделий имеют форму кексов и мороженого. RM 07-03 Marshmallow невероятно реалистичен благодаря современной эмалевой обработке, а 3000 миниатюрных скульптур интегрированы в три предмета линейки Fruit, в том числе яркий лимон и клубника, которые видны издалека (16 ринггитов). -01 Цитрон и Фрайз).

Naughty Nardin

Всегда есть один. Ulysse Nardin, известная своими морскими часами, объединилась с итальянским художником эротических комиксов Мило Манара, чтобы создать серию из десяти часов, которые варьируются от слегка возбуждающих до откровенно графических. Иллюстрируя историю любви русалки Улиссы и человека Нади, работа Манары отправляет нас в путешествие, которое бренд называет «вневременной морской мечтой».

Ulysse Nardin/SIHH

Коллекция из десяти изображений Манары была перенесена на циферблат с помощью техники, известной как микроживопись, что означает, что репродукция такая же сложная, как и оригинал. По одному рисунку будет изготовлено по десять экземпляров из нержавеющей стали и розового золота, что ограничивает серию до 200 экземпляров. Манара говорит о коллекции: «Я уверен, что русалки существуют». Если они что-то вроде этого, я буду плавать чаще.

Le Carré des Horlogers

Недалеко от главной улицы выставки находится Carré des Horlogers, представляющий 17 небольших брендов, посвященных мастерству и индивидуальным проектам. Armin Strom, например, специализируется на скелетонировании, при котором становится видна сложная внутренняя работа часов, а футуристический бренд Urwerk получил свое название от древнего месопотамского города Ур, где зародилась вся наша система измерения времени.

Urwerk /SIHH

Именно здесь нашли свое применение многие часовые достижения. Бельгийский бренд Ressence недавно выпустил Type 2 — первые часы с умной заводной головкой. Электронная корона с питанием от света в цифровой форме регистрирует время, установленное вручную, и автоматически проверяет и корректирует.